İdari Birimler

Hasta Hakları


DSC_5878.JPG

Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Hasta Hakları Uygulamaları 2014 /32 Hasta Hakları Uygulamaları genelgesi doğrultusunda Hasta Hakları Kurulu ile koordineli olarak hastanemiz ‘Hasta Hakları Birimi’ tarafından yürütülmektedir.

Amacımız, tüm hastaların insan onuruna yakışır şekilde hasta haklarından yararlanması, hak ihlallerinden korunması, hasta hakları uygulamalarını planlayıp hayata geçirerek, sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunulmasına katkı sağlamaktır.

Hastanemizde, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarına göre bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır. Hasta ve hasta yakınları, haklarını talep etme yollarının yanı sıra kendi sorumluluklarıyla ilgili de bilgilendirilmektedir.
Hasta Hakları birimimizde yerinde çözüm uygulamaları kapsamında;
Hasta ve hasta yakınları dinlenerek, sorularına ve sorunlarına yönelik bilgilendirme yapılarak ve çözüm yolları üretilerek danışmanlık yapılmakta,
Mağduriyetleri yerinde ve uygun müdahalelerle, ilgili birimlerle iletişime geçilerek çözüme ulaştırılmakta,
Aksaklıkların giderilmesi için hasta hakları kuruluna öneriler sunulmakta,
Yerinde çözülemeyen sorunlar hasta hakları kurulunda değerlendirilmek üzere gizlilik esasına uygun olarak kayıt edilmektedir.

HASTA HAKLARI SORUMLULUKLARI BiLGİLENDİRME BELGESİ

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4847&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
10 Kasım 2023