İdari Birimler

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

DSC_5370.JPG

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminde görevli sosyal hizmet uzmanları hastanemizde  ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların; tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğinin yeniden kazandırılmasını amaçlar. Uygun sosyal hizmet müdahalelerinin insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet temelli bir anlayış ile etkili ve ulaşılabilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

 

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ İŞLEYİŞİ

Sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan engelli, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilmesi, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi”ni yayınlamıştır.

Hastanemizde bu yönergeye göre hizmet veren Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Başhekimlik makamına  bağlı olarak hizmet vermektedir.

HANGİ DURUMLARDA TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİNE BAŞVURULABİLİR?

1. Ekonomik gücü yetersiz hastaların tıbbi cihaz, giyim vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaynak araştırması yapmak,

2. Fiziksel, cinsel, duygusal istismara ve ihmale uğrayan hastalarhakkında ilgili kurum ve kuruluşlar ile bağlantı kurmak,

3. Sosyal hizmet müdahalesine geresinim duyan müracaatçıların; çocuk yuvası, huzurevi, yaşlı ve engelli bakımevi, kadın sığınma evi gibi kuruluşlara yerleştirilmesi sürecinde sosyal danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, hastanın savunuculuğunu yapmak, gerekli yönlendirmeleri ve yazışmaları yapmak,

4. Hastanın refakatçisi olmadığı durumlarda hasta yakınları ile bağlantı kurmak,

5. Taburculuk sürecinde hastasını almak istemeyen hasta aileleri ile görüşme yapıp hastane ile aile arasında bağlantı kurmak,

6. Hastanın ailesi ve sosyal çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastanın ve ailesinin yasal konular, hakları, toplumda var olan hizmetler ve bunlara nasıl ulaşılabileceği gibi konularda bilgilendirilmek ve yönlendirilmek.

7. İntihar girişimi, kayıplar, istismar mağduru olma gibi kriz ve travma yaratan yaşam durumlarının ele alınması ile ilgili konularda mesleki danışmanlık yapmak.

8. Hasta ve ailesinin tıbbi tedavi ekibi ile iletişiminin kolaylaştırılabilmesi ve tedavi ilkelerine ve kurallarına uygun biçimde bilgilenmelerini sağlanabilmesi ve gerektiği durumlarda hasta ve ailesinin savunuculuğunu yapmak.

9. Hasta ve ailesinin hastalıkla birlikte gelen yeni yaşam durumlarını ve bunun psiko- sosyal etkilerini değerlendirebilmesi ve mesleki çalışmalarla hasta ve ailesinin sorunlarla etkili biçimde baş edebilmeleri amacıyla güçlendirme yapmak.

SOSYAL HİZMET UZMANI KİMDİR ?

Sosyal Hizmet Uzmanı; hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.

HANGİ DURUMLARDA SOSYAL HİZMET BİRİMLERİNE BAŞVURU YAPILABİLİR ?

Sosyal Hizmet Uzmanı Görev ve sorumlulukları; mevzuata uygun olarak sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hasta / müracaatçı gruplarına:


•Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,
•Engelli hastalar,
•Sağlık güvencesiz hastalar,
•Yoksul hastalar,
•Aile içi şiddet mağduru hastalar,
•İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,
•İnsan ticareti mağduru hastalar,
•Mülteci, sığınmacı hastalar,
•Yaşlı ve geriatri alanında sağaltıma ihtiyaç duyulan hastalar,
•Kronik hastalar,
•Tıbbi – psikiyatri alanında sosyal hizmet müdahalesi gereken ruh sağlığı tedavisi gören hastalar,
•Yabancı uyruklu olup tedaviden faydalanamayan hastalar,
•İl dışından gelen hastalar,
•Mesleki tükenmişlik sendromu yaşayan ve psikososyal danışmanlık ihtiyacı bulunan sağlık tesisi çalışanları ve aileleri, grubunda yer alan müracaatçılar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

 

Sosyal Hizmet Koordinatörlüğü: SHU Hidayet YILDIRIM GÜRBÜZ

( ADMT Koordinatör Başhekimlik Binası )

 

Dahili:

750210

Genel Hastane: SHU Sabri ŞENTÜRK ve SHU Şeyda AYVAZ

( T1 -2. Kat)

 

Dahili:

101167-101168

Nöro-Ortopedi Hastanesi: SHU Ayşe TAŞ ( T2 -1. Kat)

Dahili:

104695-104640

Göğüs ve Kalp-Damar Hastanesi: SHU Eda KESMEZ ( T3 Giriş Kat)

Dahili:

107356

Çocuk Hastanesi: SHU İpen İlknur ÜNLÜ, SHU Çiğdem CANATAN ve

SHU Cennet ULUCAN ŞAHİN ( T4 Giriş Kat)

Dahili:

109660

Kadın Doğum Hastanesi: SHU Betül KOÇ ÇIRAĞ ( T5 -1. Kat)

Dahili:

114104

Onkoloji Hastanesi: SHU Aylin ALKAN KOÇ ( T6 -1. Kat)

Dahili:

116865

FTR (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi) Hastanesi:

SHU Songül SEZGİN ( FTR Kulesi Giriş Kat)

Dahili:

131861-131862

Psikiyatri Hastanesi: SHU Biraysın ERKİGÜN ( Psikiyatri Kulesi)

 

 

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Telefon:

0312 797 00 00

 

03 Ocak 2023