Bilimsel Katkı Başvuru Formları
18 Ocak 2023


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİAnkara Etlik Şehir Hastanemizde bilimsel çalışma yapan personellerin, döner sermayeden destek puanı alabilmeleri için yaptıkları çalışmaları bilimsel çalışmalar inceleme kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. Çalışmalar “Bilimsel Çalışma Puan İnceleme Heyeti” tarafından değerlendirilmektedir. Başvuru koşulları ve başvuru dosyalarında bulunması gereken evraklar aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Formları:

- Mevzuat İçin Tıklayınız
Başvuru Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar İçin Tıklayınız
Bilimsel Çalışma Destek Puan Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız
Ek-1 Bilimsel Yayınların Atıf Alan Yayınların Bildirim Formu İçin Tıklayınız
Ek-2 Bilimsel Çalışmalar ve Puanlar İçin Tıklayınız
Ek-3 Scipdf Listesi İçin Tıklayınız
Atıf Dizini İçin Tıklayınız