ANESTEZİ VE REANİMASYON

Klinik Hakkında

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ
Anestezi, genellikle cerrahi müdahalelerden önce uygulanan, bedenin tümünün ya da belli bir bölümünün ağrıya duyarsız hale gelmesini sağlayan işleme verilen addır. Hastaya cerrahi girişimin güvenli ve konforlu bir şekilde yapılmasını sağlayan işlemler bütünüdür.

 Bölümümüz;bilimsel ve teknolojik temelli bir anlayışla, önce hasta ve çalışan güvenliği bilinciyle, anesteziyoloji ve reanimasyon alanında hastalarımıza yüksek kalitede hizmet veren, gelişmiş eğitim-araştırma ve sağlık hizmeti sunum ortamına sahip kapsamlı bir merkezdir.


Etlik Şehir Hastanesi ameliyathaneleri 13 farklı cerrahi branşta toplam 125 ameliyathane odasından oluşmakta ve iç yapısı birbirine bağlantılı olmakla birlikte Teşhis Tedavi Binasına bağlı Genel Hastane, Nöro-Ortopedi Hastanesi, Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi içine dağılım göstermektedir. Anesteziyoloji ekibimiz tarafından ameliyat odalarımızda 7 gün 24 saat çalışabilme prensibi ile yılda ortalama 81.000 ameliyat için cerrahinin tipine göre genel ve rejyonel anestezi uygulaması, monitörize anestezi bakımı hizmeti verilmektedir. Ayrıca hastaneler içindeki 26 farklı dış anestezi biriminde ekiplerimiz günübirlik kabulü yapılan ve yatan hastalarımıza planlı işlemler için anestezi uygulamalarını gerçekleştirmektedirler.

Anestezi polikliniklerimizde ilgili bölümlerce tarafımıza konsülte edilen ayaktan gelen ve yatan hastalarımızın ameliyat öncesi değerlendirme işlemleri titizlikle yapılmakta ve kendilerine cerrahi plana özel anestezi bilgisi ayrıntılı bir şekilde aktarılmaktadır.


Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım birimimizde hastaların hayati fonksiyonları yakından izlenerek, organ yetersizliği gelişen ya da gelişme riski bulunan hastalar takip ve tedavi edilmektedir.


PACU ünitemizde (Ameliyat sonrası bakım ünitesi) gerek görülen hastalarımızın ameliyat sonrası yakın takip ve tedavi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

 

Palyatif Bakım birimimizde, ciddi bir hastalıkla yaşamak durumunda olan hastaların semptomlarının azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla özelleştirilmiş destekleyici bakım verilmektedir.

 

Sağlık hizmeti sunumuna ilaveten klinik içi düzenlenen yoğun akademik eğitim programı ile asistan doktorlarımızın pratiğin yanı sıra teorik eğitimi de güncel literatür bilgisi ışığında güçlendirilmektedir. Anesteziyoloji branşında ulusal ve uluslararası yeterlik sınavlarına hazırlık eğitimleri ile de bu süreç desteklenmektedir. İlgi duyanlara akademik çalışmalara uygun altyapımız ile bilimsel araştırma süreçleri için imkan sağlanmaktadır.

Branşımızdaki ulusal ve uluslararası derneklerin çeşitli seminer, kurs, sempozyum gibi alan etkinlikleri, hastanemizin destekleri ve bölümümüz ev sahipliğinde, yoğun katılım sayısı ile gerçekleştirilmiştir ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

Tüm hastane personelinin katılımına yönelik Temel ve İleri Yaşam Desteği eğitimleri kliniğimiz eğitim görevlileri tarafından organize edilmekte ve düzenlenmektedir.

 

Hastane içindeki tüm alanlarda gerçekleşebilecek olası bir tıbbi acil duruma yerinde ve hızlı müdahale için oluşturulmuş 9 Mavi Kod biriminde görevli ekiplerin kurulum, organizasyon, eğitim ve işleyişi kliniğimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Bölümümüzde, üniversitelerin anestezi teknikerliği eğitim programlarında okuyan öğrencilerine de çok çeşitli vakalar için farklı teknik ve uygulamalar konusunda staj yapma imkanı sağlanmaktadır.

Yapılacak işlem için muayene olduğu birim tarafından anestezi polikliniğine yönlendirilen hastalarımız bankolardan kayıt yaptırarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon polikliniklerimizde muayene olabilirler.

Ankara Etli̇k Şehi̇r Hastanesi̇ Anestezi̇yoloji̇ ve Reani̇masyon Kli̇niği̇ olarak hedefimiz; anestezi bilimindeki gelişmeleri yakından takip eden, alanında uzmanlaşmış ve deneyimli ekibimizle, kanıta dayalı tıp uygulamalarına bağlı bir referans merkezi olarak, yurtiçi ve yurtdışından gelen hastalarımıza güvenli, konforlu, nitelikli ve yüksek standartlarda bir sağlık hizmeti sunabilmektir.

Kliniğimizde Yapılan Özellikli İşlemler:

Genel Cerrahi Anestezisi

Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Anestezisi

Göz Cerrahisi Anestezisi

Plastik Cerrahi Anestezisi

Ortopedik Cerrahi Anestezisi

Beyin Cerrahisi Anestezisi

Onkolojik Cerrahi Anestezisi

Göğüs Cerrahisi Anestezisi

Pediatrik Cerrahisi Anestezisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Cerrahisi Anestezisi

Pediatrik ve erişkin kardiyovasküler cerrahi

Pediatrik ve erişkin torasik cerrahi

Periferik ve aort hastalıkları için hibrit ameliyat odasında endovasküler cerrahi girişimler için anestezi uygulaması

Parkinson-hareket bozuklukları cerrahisi/Beyin Pili (Uyanık kraniotomi) için anestezi

Robotik yardımlı ve ileri laparoskopik genel cerrahi ameliyatları için anestezi

Robotik yardımlı ve ileri laparoskopik üroloji ameliyatları için anestezi
Santral nöroaksiyel blok teknikleri (spinal, torakal epidural, lomber epidural, kaudal, kombine spino-epidural blok)
Ultrasonografi eşliğinde tüm periferik sinir blokları

Transplantasyon Anestezisi

Pediatrik ve erişkin gastroenterolojik işlemler için anestezi uygulaması (Endoskopi/gastroskopi, kolonoskopi, ERCP, EUS, ESD, biyopsi)
Ağrısız doğum

Girişimsel Radyoloji işlemleri için anestezi uygulamaları

İnme merkezi (DSA) işlemleri için anestezi uygulamaları

Obezite cerrahisi için anestezi uygulaması

HIPEC için anestezi uygulaması

Pediatrik ve erişkin kardiyoloji kliniği tarafından gerçekleştirilen işlemler için anestezi uygulamaları (tüm girişimsel kateter laboratuvarı işlemleri, kardiyoversiyon, TEE, ablasyon)

Pediatrik ve erişkin BT, MR çekimi için anestezi uygulamaları

Psikiyatri kliniğinde EKT için anestezi uygulaması

Çocuk ve erişkin göğüs hastalıklarında bronkoskopi uygulamaları için anestezi

Diş tedavileri için anestezi uygulamaları

Kemik iliğine yönelik hematolojik işlemler için anestezi uygulaması

Radyoterapi, brakiterapi gibi onkolojik işlemler için anestezi uygulaması

Taş kırma (ESWL) için anestezi uygulaması

EEG çekimi için anestezi uygulamaları

Diğer ameliyathane dışı anestezi uygulamaları

Bölüm Adresi ve Dahili Numara:

S.B. Etlik Şehir Hastanesi Teşhis Tedavi Binası (M Core kütle binası) 1. Kat
Genel Ameliyathane Anestezi Sekreterliği: 123199
 

 

02 Şubat 2024