İdari Birimler

Manevi Destek Birimi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 07 Ocak 2015 tarihinde “Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Protokol kapsamında hastanelerde manevi destek sunmak üzere gerekli nitelikleri haiz Başkanlık personeli seçilmiş ve bu personele 200 saatlik “Hastane Manevi Rehberlik ve Destek Hizmeti Eğitimi” verilerek uzmanlaşması sağlanmıştır. Söz konusu eğitimi, alanında uzman akademisyenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan uzmanlar vermiştir. Eğitim sonrasında Ankara, İstanbul, Erzurum, Kayseri, Ordu ve Samsun manevi destek hizmeti sunumu için pilot iller olarak belirlenmiş ve eğitime katılan personel bu illerde belirlenen hastanelerde görevlendirilmiştir.

Manevi destek hizmeti; dini referanslardan hareketle, insanların acılı, sıkıntılı, üzüntülü, korkulu hallerinde, yalnızlık ve ümitsizlik duygularına kapıldıklarında, ani değişmelerle gelen kriz durumlarında, maruz kaldıkları yeni duruma uyum sağlama ve baş edebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı, varsa sorularını cevaplamayı, hayatlarına yeni bir anlam vermelerine eşlik ederek onlara moral kazandırmayı amaçlamakta ve talep eden hasta, hasta yakını ve sağlık personeline sunulmaktadır.

Manevi destek hizmeti; dini yüksek öğrenim görmüş ve gerekli eğitime katılarak başarılı olmuş Diyanet İşleri Başkanlığı personeli tarafından hastanelerin “ Manevi Destek Birimi'nde sunulmaktadır. Manevi destek uzmanları herhangi bir inanç farkı gözetmeden talep etmeleri halinde her türlü inanç sahibine manevi destek hizmeti sunmakta ve diğer hastane personeliyle işbirliği içinde çalışmaktadır.

Manevi Destek Uzmanı, kendisiyle görüşmek isteyen hasta, hasta yakını ve hastane personeline dinin sağlığı korumaya, tedaviye ve hastalığın doğru anlaşılmasına verdiği önem, ibadetlerin sağlıklı olmaya olumlu etkileri, hastalık durumunda ve hastane ortamında ibadet, tevekkül, kaza, kader, sabır, şükür vb. konuları uygun bir dilde anlatır.

Hastanelerde manevi destek hizmetinin amacı; hastaların, hasta yakınlarının ve hastane personelinin kendi istek ve talepleri çerçevesinde, içinde bulundukları özel şartlar da göz önünde bulundurularak, inandıkları değerler çerçevesinde hastane içinde de  yaşamalarını, ibadet ve dua etmelerini; içinde bulundukları konumlara göre gereken dini bilgilere kavuşturulmalarını; manevi ihtiyaç içinde ve çaresiz durumda olanların ihtiyaçlarının giderilmelerini sağlayarak hastalıklarından kaynaklanan problemlerini aşmalarında yardımcı olmak ve manevi destek sağlamak, bu suretle de iyileşmelerine katkıda bulunmaktır.

25 Ekim 2022