Kurumsal Kalite Politikamız
05 Haziran 2023

Kurumsal Kalite Politikamız
 

Sağlık hizmetlerinin; ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak şekilde, ileri teknolojiler kullanılarak, en üst düzeyde ve zamanında sunulmasını, hasta ve çalışan güvenliğini ile memnuniyetini önemseyerek mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini, meslek etiği ilkelerine uygun, kalite yönetimi sisteminin standartlarını karşılayarak, sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayan, diğer sağlık kuruluşlarına örnek olabilecek şekilde hizmet veren, başarılı ve lider bir Şehir Hastanesi olmak.