CERRAHİ ONKOLOJİ

Klinik Hakkında

CERRAHİ ONKOLOJİ

 

Kliniğimiz, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesinin (T6)  3. kat A ve B servislerinde yataklı tedavi hizmetlerini sürdürmektedir. Kliniğimiz 44 adet yatak kapasitesine sahip olup, tekli ve ikili odaları bulunmaktadır. Kliniğimiz hizmet kadrosunda 3'ü Eğitim görevlisi, 4’ü uzman kadrosunda olmak üzere toplam 7 cerrahi onkoloji yandal uzmanı görev almaktadır. Eğitim kliniği statüsü taşıyan kliniğimizde Cerrahi onkoloji yandal ihtisası verilmektedir. Hekimlerin dışında 16 hemşire, 2 tıbbi sekreter ve 4 yardımcı sağlık personeli çalışmaktadır.

Onkoloji Hastanesi -1.kattaki, 6 cerrahi onkoloji polikliğinde günlük ortalama 120 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir. Genel poliklinik profilimiz içerisinde; öncelikle meme-endokrin, gastrointestinal sistem olmak üzere cerrahi onkoloji alanı içerisindeki tüm kanserlerin tarama ve tanı çalışmaları, dış merkezlerden kanser şüphesi ya da tanısı ile yönlendirilmiş hastalar, kanser ameliyatları sonrası tedavi ve takiplerini sürdüren hastaların yanı sıra her türlü cerrahi onkolojik muayene hastaları yer almaktadır.

Kliniğimiz her gün 4 ameliyat odasında ameliyat hizmeti vermektedir. Yapılan ameliyatlar; meme, gastrointestinal sistem, hepatopankreatikobilier sistem, tiroid kanserleri, deri malign tümörleri, yumuşak doku sarkomları önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Son yıllarda cerrahi onkoloji alanındaki önemli gelişmeler arasında bulunan robotik cerrahi, gama-prob uygulaması ile sentinel lenf nodu biyopsisi, onkoplastik meme cerrahisi kliniğimizde uygulanmaktadır. Envanterine birçok teknolojik tıbbi cihazı katan kliniğimizde ileri laparoskopik cerrahi girişimlerin sayı ve çeşitliliği gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde tüm dünyada kabul gören mide ve kolo-rektal kanserlerin laparoskopik ve robotik teknik ile tedavisi, kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır. Bu teknik işlemler sayesinde hastalarımızın kısa süre içerisinde, daha az ağrı duyarak iyileşme süreçlerini tamamlamaları mümkün olmaktadır. Ayrıca çok sınırlı sayıda merkezde yapılabilen yaygın karın içi kanserlerde karın zarı içerisine kemoterapi uygulanması (HIPEC) gereklilik halinde kliniğimizde uygulanabilmektedir. Kliniğimizde hali hazırda cerrahi onkoloji endoskopi ünitesinde haftanın beş günü gastroskopi ve kolonoskopi işlemleri yürütülmektedir. Özellikle cerrahi onkoloji alanında 3. basamak referans merkezi olan kliniğimizdeki ameliyatların % 90’ ını A ve B grubunda yer alan özellikli ameliyatlar oluşturmaktadır.

 

Kliniğimizde uygulanan ileri cerrahi onkolojik girişimler arasında en önemlileri şu şekildedir;

 

  • Laparoskopik mide, kolon ve rektum cerrahisi: Kapalı yöntem ile kanser cerrahisi, ameliyat sonrası dönemin daha konforlu geçmesini sağlamakta, iyileşme sürecini kısaltmaktadır.
  • Robotik yöntem ile mide, kolon, rektum ve pankreas kanseri cerrahisi: ameliyatta dokulara daha hassas müdahale edilebilme imkanı vermekte, iyileşme sürecini kısaltmakta ve hastaların ameliyat sonrası daha az ağrı çekmesini sağlamaktadır.
  • Meme cerrahisinde gama prob ile sentinel lenf nodu uygulaması. Koltuk altına yayılmamış kanserlerde gereksiz koltuk altı cerrahisini önlemektedir. Buna bağlı olarak kolda şişlik, uyuşukluk, hissizlik gibi yan etkiler ortadan kalmaktadır.
  • Onkoplastik meme cerrahisi. Yapılması mümkün olan hastalarda, kanserin tedavisi sonrası kozmetik olarak kabul edilebilir sınırlarda bir meme ile hastanın yaşamını sürdürmesini sağlamaktadır.
  • Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC). Karın zarına yayılmış kanserlede (over, kolo-rektal kanserler, mezotelyoma) karın içine verilen ısıtılmış kemoterapi ile standart kemoterapiye göre daha etkin sonuçlar elde etmek mümkün olabilmektedir.01 Eylül 2023