Kurumsal

Kalite Yönetimi

Kurumsal Kalite Politikamız

 

Kalite ve Kurum Verimlilik Yönetim Birimimiz, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve “Sağlıkta kalite Standartları Hastane Seti Versiyon-6.1 (SKS)” kapsamında, Sağlık hizmetlerinin etkin, etkili, verimli, hakkaniyetli sürdürülmesini, hasta güvenliğini ve hasta/çalışan memnuniyetini arttırmayı hedefleyen faaliyetlerin devamlılığını sağlamaktır.

            Kurum verimlilik kapsamında, 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 34’üncü maddesi ve 10/12/2014 tarih ve 29201 sayılı “Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirilmesi Yönetmeliği”ne istinaden, Kurumun vizyon ve misyonu doğrultusunda sağlık tesisleri içinde bulunduğu şartlarda; sahip olduğu donanım, hizmet verdiği bina ve tesisat gibi çalışma koşullarını etkileyen tüm etkenler, hizmet süreçleri ve sunulan hizmet kalitesi açısından yerinde değerlendirilmektedir.

 

            Görev Alanları

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
  • Özdeğerlendirmeleri yönetmek
  • İstenmeyen olay bildirimi süreçlerini yönetmek
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetmek.
  • SKS çerçevesinde dökümanları yönetmek.
  • SKS çerçevesinde göstergeleri yönetmek.

17 Ocak 2024