BEYİN VE SİNİR CERRAHİ

Klinik Hakkında

  Kliniğimiz Ortopedi – Nöroloji Kulesi’nde 69 adet servis yatağı, 32 adet yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 101 adet servis yatağı; 9 adet Erişkin Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği, 1 adet Sağlık Kurulu Polikliniği ve 1 adet Pediatri Polikliniği olmak üzere toplam 11 adet poliklinik ile hizmet vermektedir.

  Kliniğimizde 2 profesör, 4 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 başasistan olmak üzere toplam dokuz eğitim görevlisi; 15 uzman hekim, 30 uzmanlık eğitimi öğrencisi asistan, 34 servis hemşiresi, 20 ameliyathane hemşiresi, 61 yoğun bakım hemşiresi, 6 tıbbi sekreter görev yapmaktadır.

   Kliniğimiz kullanımında 6 adet ameliyathane odası mevcuttur. Ayrıca Genel Hastane bünyesinde 1 adet pediatri ameliyat odası ve inme merkezinde 2 adet anjiografi ünitesi mevcuttur.

  Polikliniklerimizde hafta içi her gün mesai saatlerinde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hastalarına, ayaktan konsültasyon hastalarına, sağlık kurulu hastalarına hizmet verilmektedir.

  Beyin ve Sinir Cerrahisi servis, yoğun bakım ve ameliyathanesinde yeterli ekipman ve çalışanıyla 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Ayrıca hastanemiz erişkin ve pediatrik acil servislerinde ayrı ekipler şeklinde 7 gün 24 saat olacak şekilde Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibi görev yapmaktadır.

  Kliniğimizde beyin tümörü cerrahisi, beyin-damar hastalıkları cerrahisi, endovasküler cerrahi, parkinson – hareket bozuklukları cerrahisi (beyin pili), endoskopik cerrahiler, omurga cerrahisi gibi özellikli ameliyatlar yapılmaktadır.

   Hastalarımızın ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası değerlendirmesi anestezi, nöropatolog, nöroradyolog, tıbbi onkolog, endokrinolog ve gereği halinde diğer branşlardan katılan hekimler ile multidisipliner bir yaklaşım ile yapılmaktadır. Ameliyat sonrası rehabilitasyon, bakım ve tıbbi işlemler yine ilgili kliniklerle koordineli bir şekilde yapılmaktadır.

  Kliniğimizin hedefi hastalarımıza kanıta dayalı tıp eşliğinde en etkili, en güncel tanı ve tedavileri sunmak; ülkemiz tıbbına katkıda bulunacak bilimsel çalışma ve projeler yapmak ve geleceğimizi güvenle emanet edeceğimiz beyin ve sinir cerrahisi uzmanları yetiştirmektir. Etlik Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği’nde modern ekipman ve son teknolojik cihazlar eşliğinde, alanında deneyimli hekimlerimizce dünya standartlarında beyin cerrahisini ilgilendiren tüm vakalar başarıyla yapılmaktadır.

04 Ağustos 2023