Tez Süreçleri
01 Eylül 2023

* Asistanın, uzmanlık eğitiminin ilk yarısını tamamladıktan sonra tez konusunu ve tez danışmanını belirlemesi gerekmektedir.
* Eğitim sorumlusu ve tez danışmanı onaylı tez konusu belirlendikten sonra EPK'ya başvurulmalıdır.   Tez Onayı için Başvuru Dilekçesi.docx
* EPK tarafından onaylanan tez çalışması için Etik Kurul'a başvurulmalıdır.
* Etik Kurul'dan alınan onay sonrasında tez çalışmasına başlanır.
* Tezin, üçer aylık periyotlarla tez danışmanı tarafından ara değerlendirmesi yapılır.   tez-izleme-raporu-3er-aylikxlsxxlsx.xlsx
* Tezi tamamlanan asistanın tez savunma sınavına başvuru yapması gerekmektedir. Tez Savunma Sınavı Başvuru formu.docx
* Tez savunma başvuru dilekçesinin tez savunma sınavına girmeden en az 2 ay öncesinden EPK'ya bildirilmesi gerekir. 

* Tez Savunma Sınavında, Tez Savunma Sınav Tutanakları ile tezinizin intihal raporu sınav esnasında hazır bulundurulmalı ve EPK’ya teslim edilmelidir.

* Tez Savunma Sınavından sonra tezinizin Ulusal Tez Merkezi’ne yüklenmesi gerekmektedir. Ulusal Tez Merkezine müracaat yapılarak referans numarası alınmalı ve ıslak imzayla EPK’ya teslim edilmelidir.


* Ankara Etlik Şehir Hastanesi Tez Yazım Kılavuzu için; 

TEZ YAZIM KURALLARI.docx

 

NOT: Tez veri giriş formu başvurusunda Enstitü/Hastane kısmına Ankara Etlik Şehir Hastanesi; Üniversite kısmına Sağlık Bakanlığı yazılmalıdır. BİLİMSEL ÇALIŞMA BAŞVURU SÜREÇLERİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMU (BAB)
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ