Klinik Hakkında
02 Kasım 2023

İş ve Meslek Hastalıkları, mesleki risklere bağlı gelişen hastalıkların araştırılması, uygun uzmanlık dallarının yardımı ile ayırıcı tanısının yapılması, bildiriminin yapılması (usulüne uygun sağlık kurulu raporuyla), tedavi için uygun bölümlere yönlendirilmesi, işçilerin birincil, ikincil ve üçüncül korumasında katkı sağlar. İş sağlığı konusundan işyeri hekimlerine danışmanlık yapar.

Meslek hastalığı bildiriminin yapıldığı hasta profili:

- Mesleki solunum sistemi hastalıkları (meslek astımı, pnömokonyoz, mesleki koah, mesleki hipersensitivite pnömonisi gibi)mesleki etyoloji açısından araştırılması ve bildiriminin yapılması

- Mesleki cilt hastalıkları (mesleki alerjik ve irritan kontakt dermatit)mesleki etyoloji açısından araştırılması ve bildiriminin yapılması

- Mesleki kas-iskelet sistemi hastalıklarının (epikondilit, karpal tünel sendromu, rotator manşet bozuklukları, işle ilgili omurga rahatsızlıkları gibi)mesleki etyoloji açısından araştırılması ve bildiriminin yapılması

- Gürültüye bağlı işitme kayıplarının mesleki etyoloji açısından araştırılması ve bildiriminin yapılması

- Mesleki toksikolojik hastalıkların (mesleki kurşun, kadmiyum gibi ağır metal, hidrokarbonlar, solvent maruz kalımları)mesleki etyoloji açısından araştırılması ve bildiriminin yapılması

- Kanserlerin mesleki etyoloji açısından araştırılması ve bildiriminin yapılması

Hastaların Başvuru Şekli:

-          SGK sevkiyle,

-          Kendi isteği üzerine,

-          İşyeri hekiminin yönlendirmesiyle

-          Diğer branşların yönlendirmesiyle (Göğüs hastalıkları, Dermatoloji, Fizik Tedavi Bölümü vb.)

Meslek hastalıkları raporlarının düzenlemesi:

-          Raporlar SGK sevkiyle düzenlenir, bildirimi zorunlu hastalıklardır.

-          Beş zorunlu branş (Göz, KBB, Dahiliye, Psikiyatri veya Nöroloji, Ortopedi veya Genel Cerrahi) ve hastanın tanısına göre ek branşlarla (örneğin, Mesleki Dermatit varsa Dermatoloji gibi) birlikte elektronik imzalı olarak düzenlenir.