Hastanemiz

Temel İlke ve Değerler


-Bilimsel gerçeklere uygun, sürdürülebilir, güvenli, kalite ve verimlilik standartlarına uygun sağlık hizmeti sunmak,
-Günümüz sağlık teknolojisini takip ederek, optimum kullanım sağlamak
-Güvenlik ilkeleri kapsamında hasta ve çalışan mahremiyetini benimsemek
-Hasta ve çalışan memnuniyetini hizmetin her aşamasında gözetmek,
-Mesleki ve etik değerlere bağlılık göstermek
-Etkili, etkin, kaliteli profesyonel sağlık hizmeti sunmak,
-Toplumun her kesiminde eğitim sunumu yapmak
-Sürekli iyileştirme ve gelişmeye açık olup, ekip ruhunu benimsemek

25 Ekim 2022