Hastanemiz

Temel İlke ve Değerler

Temel İlke ve Değerler

- İnsan odaklı
- Hasta ve çalışan güvenliği odaklı
- Bilimsel ve araştırmacı
- Eşit ve hakkaniyetli
- Etik ve güvenilir
- Yenilikçi ve çağdaş
- Ulaşılabilir
- Şeffaf
- Kültürel değerlere saygılı

23 Mayıs 2024