Anlaşmalı Kurumlar
09 Ekim 2023

1-Akbank Türk Anonim Şirketi Mensupları Sandığı Vakfı
2- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı
3-Anayasa Mahkemesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü 
4-T.C Adalet Bakanlığı Mahkemeleri
5-Ankara Ticaret Borsası
6-Ankara Ticaret Odası
7- Büyükelçilikler
8-Danıştay Başkanlığı
9-Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş Mensupları Emekli Sandığı Vakfı
10-Fortis Bank A.Ş Mensupları Emekli Sandığı Vakfı İstanbul
11-İller Bankası Genel Müdürlüğü
12- Polis Akademisi Başkanlığı
13-Sayıştay
14-Şekerbank T.A.Ş Personel Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
15-T.C Ziraat Bankası A.Ş
16-T.C Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası A.Ş Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı
17-T.E.D.A.Ş Genel Müdürlüğü 
18-TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanlığı
19-TOBB (Ticaret Odalar ve Borsalar Birliği)
20-Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş
21-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş
22-Türkiye Garanti Bankası A.Ş Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
23-Türkiye Halk Bankası A.Ş Emekli Sandığı Vakfı
24-Türkiye İş Bankası A.Ş
25-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
26-USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş) Sağlık Turizm
27-Yapı ve Kredi Bankası A.Ş Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı
28-Yargıtay Başkanlığı
29-Ticaret Odaları
30- Milli Reasirans T.A.Ş Mensupları Emekli Sandığı