KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL (İlaç, girişim, müdahale. Tıbbi Cihaz Araştırmaları )
13 Mart 2024

GÖZLEMSEL ARAŞTIRMA (İlaç, girişim, müdahale) BAŞVURU FORMLARI
1- Ankara Etlik ŞH Başvuru Kontrol Listesi.doc.doc
1a- Tez Harici Akademik Çalışmalar İçin Etik Kurul'a Başvuru dilekçesi.doc
1b- Tez Amaçlı Çalışmalar İçin Etik Kurul'a Başvuru Dilekçesi.doc
2- Başka Bir Etik Kurula Başvurulmadığına Dair Dilekçe.doc
3-Ankara Etlik Şehir Hastanesi Dışından yapılacak başvurular için Çalışmanın yapılacağı yerde etik kurul bulunmadığına dair
4- Gözlemsel Araştırma (İlaç, girişim, müdahale) Protokolü.docx
5- Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler.docx
6- Olgu Takip - Rapor Formu.doc
7-Kısa Ürün Bilgisi.doc
8-Biyolojik-materyal-transfer-formudocx.docx
9-Klinik-Arastirmalar-Butce-Formudocx.docx
10- Mali Taahhütname.doc
11-Sigorta-Taahhutnamesidoc.doc
12- İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Taahhütnamesi.doc
13- HELSİNKİ BİLDİRGESİ YENİ.pdf
14- Özgeçmiş (TİTCK tarafından oluşturulan Etik Kurul Özgeçmiş Formu Örneği).docx
15- Literatür.doc

KLİNİK ARAŞTIRMA (İlaç, Girişim, Müdahale çalışmaları) BAŞVURU FORMLARI
1- Ankara Etlik Şehir Hast Başvuru Kontrol Listesi.docx
1a- Tez Harici Akademik Çalışmalar İçin Etik Kurul'a Başvuru dilekçesi.doc
1b- Tez Amaçlı Çalışmalar İçin Etik Kurul'a Başvuru Dilekçesi.doc
2- Başka Bir Etik Kurula Başvurulmadığına Dair Dilekçe.doc
3-Ankara Etlik Şehir Hastanesi Dışından yapılacak başvurular için Çalışmanın yapılacağı yerde etik kurul bulunmadığına dair
4- Klinik Araştırmalar (İlaç, girişim, müdahale) Protokolü.docx
5- Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler.docx
6- Olgu Takip - Rapor Formu.doc
7-Kısa Ürün Bilgisi.doc
8-Biyolojik-materyal-transfer-formudocx.docx
9-Klinik-Arastirmalar-Butce-Formudocx.docx
10- Mali Taahhütname.doc
11-Sigorta-Taahhutnamesidoc.doc
12- İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Taahhütnamesi.doc
13- HELSİNKİ BİLDİRGESİ YENİ.pdf
14- Özgeçmiş (TİTCK tarafından oluşturulan Etik Kurul Özgeçmiş Formu Örneği).docx
15- Literatür.doc

TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMLARI
1- Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Çalışmaları Başvuru Formu (TCOKKA-FR-01 2022).docx
1a- Tez Harici Akademik Çalışmalar İçin Etik Kurul'a Başvuru dilekçesi.doc
1b- Tez Amaçlı Çalışmalar İçin Etik Kurul'a Başvuru Dilekçesi.doc
2- Başka Bir Etik Kurula Başvurulmadığına Dair Dilekçe.doc
3-Ankara Etlik Şehir Hastanesi Dışından yapılacak başvurular için Çalışmanın yapılacağı yerde etik kurul bulunmadığına dair
4-Biyolojik-materyal-transfer-formudocx.docx
5- İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Taahhütnamesi.doc
6-IN-VITRO Tıbbi Tanı Cihazları İle Yapılan Performans Değerlendirme Çalışmaları Başvuru Formu ( TCOKKA-FR-13 2019).docx
7-Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Bütçe Formu (TCOKKA-FR-14).docx
8- Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları-Çalışmaları Başvuru Formu.pdf
9- Özgeçmiş (TİTCK tarafından oluşturulan Etik Kurul Özgeçmiş Formu Örneği).docx
10- Literatür.doc
11-Sigorta-Taahhutnamesidoc.doc
12- İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Taahhütnamesi.doc
;HELSİNKİ BİLDİRGESİ YENİ.pdf
14-Uzmanlık Tezleri veya Akademik amaçlı yapılacak Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Protokolü.doc

Dilekçeler:

Klinik Araştırmalar düzeltme dilekçesi.docx
Gözlemsel Çalışmalar İçin Önemli Değişiklik Dilekçesi.docx