Hastanemiz

Tanıtım

“Ankara Etlik Şehir Hastanesi” Başkent Ankara’nın merkezinde, Etlik semtinde, 1.022.000 m2lik arazi üzerinde, 7 farklı branş hastane, bu hastaneleri besleyen teşhis-tedavi alanlarının planlandığı, Tıbbi Gözlem Kliniği, İdari Bina, Konferans Merkezi, Otopark Binaları ve Teknik Binalardan oluşan Entegre Bir Sağlık Kompleksidir. 4.050 adet yatak kapasitesi, 1.000 adet poliklinik sayısı, 125 adet Ameliyathane sayısı 869 adet Yoğun Bakım Yatak sayısı ve toplam 1.145.129 m2lik kapalı alana sahip olan bu sağlık tesisinde, hastaların ve personelin konforunu, güvenliğini, mahremiyetini sağlayarak, sağlık hizmetinin en üst düzeyde verilmesi amaçlanmaktadır.

Kalite standartlarına uygun ve son teknoloji donanım ile hizmet verecek olan sağlık kampüsü, açılışı itibariyle;

• Merkezi konumu ve ulaşılabilirliği

• Uzman sağlık ekibi

• İnsan odaklı hizmet kalitesi

• Cihaz parkuru ile ulusal ve uluslararası alanda en çok tercih edilen ve örnek teşkil

edecek bir mükemmeliyet merkezidir.

 Hastane bünyesinde yer alan GMP standartlarında Klinik Araştırma Merkezi,  Kronik Yara Bakım Ünitesi, Hibrid Tedavi alanları, kendi içerisinde yer alan enerji üretim tesisi, açık hava yürüyüş ve rekreasyon alanları ile “Ankara Etlik Şehir Hastanesi” eğitim ve sağlık hizmeti denince ilk akla gelen isim olacaktır.

 

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin 4 ana girişi bulunmaktadır. Kuzey girişi Halil Sezai Erkut Caddesi üzerinde yer almakta olup, karşısında Alışveriş Merkezi yer almaktadır. Güney girişi ise Eşref Bitlis Caddesi üzerinde yer almaktadır. Ambulans yolu ayrılmış olup, hastanenin tüm girişlerinden ambulans girebilmekte, travma acil için ayrı bir giriş daha bulunmaktadır.

 

Ankara Etlik Şehir Hastanesi, bir Teşhis Tedavi Binası ve bu Teşhis Tedavi Binasına bağlı 6 Hastane ve 3 bağımsız Hastaneden oluşmaktadır. Teşhis Tedavi Binasına bağlı Genel Hastane, Nöro-Ortopedi Hastanesi, Göğüs ve Kalp Damar Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi bulunmaktadır.

Kampüs içerisinde ayrıca, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Psikiyatri Kliniği ve Tıbbi Gözlem Kliniği yer almaktadır.

 

HASTANELER

 

Genel Hastane

Göz Hastalıkları, KBB, Genel Cerrahi, Nefroloji, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Dahiliye, Enfeksiyon Hastalıkları, Odyoloji, Ses ve Konuşma Terapisi, Diyet Polikliniği, Aile Hekimliği ve Erişkin Hemodiyaliz bölümleri bulunmaktadır.

Nöro-Ortopedi Hastanesi

Ortopedi, Plastik Cerrahi, Dermatoloji, Beyin Cerrahisi, Nöroloji bölümleri bulunmaktadır.

Göğüs ve Kalp Damar Hastanesi

Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Kardiyoloji, KVC ve İmmünoloji bölümleri bulunmaktadır.

Çocuk Hastanesi

Hematoloji, Onkoloji, Çocuk Cerrahisi, Nöroloji, Nefroloji, Dermatoloji, Ortopedi, Beyin Cerrahisi, Romatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, İmmünoloji, Göğüs Hastalıkları, Endokrinoloji, Üroloji, Kardiyoloji, Gastroenteroloji, Nöroloji, Psikiyatri, KVC, FTR, KBB ve Göz Hastalıkları bölümleri bulunmaktadır.

Kadın Doğum Hastanesi

Obstetrik Jinekoloji, Perinatoloji, Ürejinekoloji, Üroloji, Ürodinami, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Adölesan, Psikiyatri, Diyet Polikliniği, SDL Odaları ve Sezaryen Ameliyathaneleri bulunmaktadır.

Onkoloji Hastanesi

Tıbbi Onkoloji, Hematoloji, Üroloji, İç Hastalıkları, Algoloji, Cerrahi Onkoloji, Romatoloji,
Geriatri, Radyasyon Onkoloji, Palyatif Bakım Merkezi, Kemik İliği Nakil Merkezi , Terapötik Aferez Merkezi, Nükleer Tıp bölümleri bulunmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Rehabilitasyon alanları; Onkolojik, Geriatrik, Romatizmal, Beyin- Sinir- Omurilik Travmaları, Kardiyopulmoner, Konuşma Terapileri, Pediatrik, Sexüel, Ortopedik, Romatolojik Rehabilitasyon, Nöromusküler Rehabilitasyon Kliniği, Genel Rehabilitasyon ve Bakım Üniteleri bulunmaktadır.

Teşhis Tedavi Binası

Ameliyathaneler, Sterilizasyon, Görüntüleme Alanları (Genel Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi), Yara Bakım Ünitesi, Anjiyografi, Tüp Bebek Merkezi, İyotlu Tedavi, Kemoterapi, Pediatrik Hemodiyaliz, Endoskopi Üniteleri, Merkezi Laboratuvar, Hastane Merkez Eczanesi, Arşiv, Morg, Ofis Alanları, Malzeme Yönetim Alanları, Teknik Hacimler ve Ticari Alanlar bulunmaktadır.

Psikiyatri Kliniği

Erişkin ve çocuk hastalardaki ruhsal bozukların tanı ve tedavisinin planlanması ve takiplerinin sağlanması konusunda bakım hizmeti veren hastanemizdir.

Acil Servisler

Acil servislerde toplam; 152 gözlem, 7 CPR, 17 triyaj, 19 işlem, 27 muayene, 24 travma alanı ve acil doğum odası bulunmaktadır.

Erişkin Acil: Genel Hastane ve Nöroloji-Ortopedi Hastanesi arasındadır.

Çocuk Acil: Çocuk Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi arasındadır.

Ambulans Acil: Erişkin, kadın ve çocuk acil alanlarına eşit uzaklıkta ve teşhis tedavi binasının merkezindedir.

 

 

 

30 Mayıs 2024