Kalite ve Verimlilik Birimi
19 Ekim 2022

Kalite ve Verimlilik Birimi

 

KALİTE YÖNETİM FAALİYETLERİ

  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
  • SKS ve SAS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek.
  • İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
  • Kurumsal risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetmek.
  • SKS ve SAS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
  • SKS ve SAS göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
  • SKS ve SAS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve komiteler arası koordinasyonu sağlamak.
  • Klinik kalite verilerinin izlenmesini, analiz edilmesini, iyileştirilmesini ve raporlanmasını yönetmek.

VERİMLİLİK YÖNETİM FAALİYETLERİ

  • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlik yerinde değerlendirme rehberine uyum durumunun gözden geçirilmesini sağlamak.
  • Verimlilik değerlendirmelerini yönetmek. 
  • Yönetici takip ekranlarının kullanımı yoluyla yöneticiler ve çalışanlar arasında ölçme, değerlendirme ve iyileştirme kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
  • Dinamik veri giriş platformuna tüm hastanelere ait dinamik verilerin girişlerini sağlamak.
  • Verimlilik yerinde değerlendirme rehberi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.