DAHİLİYE (İç Hastalıkları)

Klinik Hakkında

İç Hastalıkları (Dahiliye) Kliniği

             Ankara Etlik Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Genel Dahiliye Servisleri, Acil Dahiliye Yoğun Bakım Üniteleri, 3. Basamak Dahiliye Yoğun Bakım Üniteleri,
Palyatif Bakım Merkezi ve yaklaşık 30 Ayaktan Hasta Poliklinikleri, ile geniş bir alanda eğitim ve hizmet misyonunu sürdürmektedir.


              İç Hastalıkları Kliniği, modern fiziki ortamlar ve kapsamlı tıbbi imkanlar ile birlikte; tıptaki yenilikleri her türlü kaynaktan izleyerek, yurt içi ve yurt dışı bilimsel
toplantılara katılarak ve son bilimsel kaynakları ve teknolojileri yakından takip ederek kullanan Uzman kadrosuyla, hastaları bir bütün içerisinde değerlendirip
teşhis ve tedavilerini başarılı bir şekilde uygulamaktadır.

              Dahili problemleri olan, nadir karşılaşılan, kompleks ve multidisipliner yaklaşım gereken hastaların tanı ve tedavileri, titizlikle, bilimsel ve bütünsel bir yaklaşımla,
gereğinde farklı disiplinlerle konseyler ve konsültasyonlar yapılarak uygulanır. Kliniklerde gün içerisinde Dahiliye Uzmanları ve Eğitim Görevlileri tarafından sık yapılan
vizitlerle hastalar tekrar değerlendirilip, tedavi ve bakımları tecrübeli hemşireler tarafından yapılmaktadır.
       
               İç Hastalıkları Kliniği hizmet misyonunun yanında, Yandal Klinikleri ile beraber geniş ve tecrübeli akademisyen kadrosuyla, yaklaşık 145 araştırma görevlisiyle
hizmet vermektedir.

             Hastanın bütün organik ve psikolojik problemleri ile ilgilenecek kadar geniş kapsamlı bir eğitime sahip, tanıya yaklaşımda eksiksiz, güvenli, mantıklı ve bilimsel,
hastalığın önlemesinde ve tedavi edilmesinde ilaçları değerlendirme ve diğer tıbbi tedavileri seçme yeteneğine sahip, hastalara yalnız vücut sistemleri olarak değil,
bütünsel bir yaklaşım sergileyen, klinik karar verme anlamında dikkatli birer hekim olarak yetiştirir.


Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 Ankara Etlik Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde, Yan Dal Klinikleri ile birlikte tüm dahili hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.


Özellikli İşlemler
Tüm servisler, 2. ve 3. Basamak Yoğun Bakım Üniteleri ile refere bir ünite olup, her türlü kritik hasta takip edilmektedir. Ayrıca Palyatif Bakım Merkezimizde sağlık profesyonelleri tarafından hastanın sağlık durumu ve ihtiyacına uygun olarak destek tedavileri yapılmaktadır. Hastanın belirtileri doğrultusunda, tedavi planı oluşturularak uygulanmaktadır.
Bu tedavi planıyla birlikte hastanın yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir.

Bölüme Bağlı Üniteler
Tüm Kulelerde İç Hastalıkları Servisi, Yoğun Bakımları, Palyatif Bakım Merkezi ve ayaktan poliklinik üniteleri ile hizmet vermektedir.

Nasıl Muayene Olurum?

 İnternet üzerinden veya 182 numaralı telefon numarası aranarak MHRS randevusu alınabilmektedir. Ayrıca randevu alamayan hastalarımız için de ek poliklinik hizmeti desteği sunulabilmektedir.

Prosedürler

 Poliklinik muayenesi öncesi, MHRS randevusu alan hastalarda dahil bankolardan kayıt yaptırılması gerekmektedir. Ve ardından muayene olacağı polikliniğe gelerek muayene işlemi yapılacaktır.

 
Adres ve Dahili Numara

Varlık, Halil Sezai Erkut Caddesi, Yenimahalle/Ankara, Türkiye

Telefon: 0312 797 00 00- 756739

 

 

 

 

 

 

05 Şubat 2024