Hizmet İçi Eğitimler
29 Kasım 2022

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER

1-Uyum Eğitimleri
Genel Uyum Eğitimi
Hastane Uyum Eğitimi
Birim Uyum Eğitimi
2-Zorunlu Eğitimler
Bölümde Kalite Standartları Gereği Verilmesi Gereken Eğitimler
Verimlilik Karne Eğitimleri
Bölüm/Birim Bazlı Eğitimler
Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Belirlenen Eğitimler
Yönetim Tarafından Belirlenen Eğitimler
Eğitim İhtiyaçları Doğrultusunda Belirlenen Eğitimler
Cihaz Eğitimleri

3-Hasta ve Hasta Yakını Eğitimleri
           
4- Sertifikalı Eğitim Programları

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/36290/0/52-acil-bakim-hemsireligi-sep-standartlaripdf.pdf

Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/36287/0/49-ameliyathane-hemsireligi-sep-standartlaripdf.pdf

Çocuk Acil Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/11250/0/cocuk-acil-hemsireligi-sertifiek31867830pdf.pdf

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/6202/0/cocuk-yogun-bakim-hems-sep-standartlaripdf.pdf

Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/36288/0/50-diyabet-egitim-hemsireligi-sep-standartlaripdf.pdf

Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/36292/0/55-evde-saglik-hizmetleri-hemsireligi-sep-standartlaripdf.pdf

Gastrointestinal Sistem EndoskopiSertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/36292/0/55-evde-saglik-hizmetleri-hemsireligi-sep-standartlaripdf.pdf

Hemşireler İçin Hemodiyaliz SP StandartlarıSertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/36271/0/12-hemsireler-icin-hemodiyaliz-srp-standartlaripdf.pdf

Hemşireler İçin Periton Diyalizi SP StandartlarıSertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/36272/0/13-hemsireler-icin-periton-diyalizi-sep-standartlaripdf.pdf

Hekimler İçin HemodiyalizSertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/3864/0/hekimler-icin-hemodiyaliz-sp-standartlaripdf.pdf

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/13186,kan-bankaciligi-standartlarpdf.pdf?0

Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik UygulamalarSertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/36285/0/38-klinik-arastirmalar-ve-iyi-klinik-uygulamalar-sep-standartlarpdf.pdf

Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/4008/0/nutrisyon-hemsireligi-sep-standartlaripdf.pdf

Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/36289/0/51-onkoloji-hemsireligi-sep-standartlaripdf.pdf

Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/4074/0/palyatif-bak-hems-sep-standartlaripdf.pdf

Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/9697,psikiyatri-birimlerinde-hemsirelik-hizmetleri-standartlaripdf.pdf?0

Stoma ve Yara Bakımı Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/4016,stomaseppdf.pdf?0

Uzman Hekimler İçin Diyaliz Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/41588/0/uzmhekim-diyaliz-seppdf.pdf

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/44019/0/uremeye-yardimci-tedavi-uyte-klinik-uygulamalari-sertifikali-egitim-programi-standardipdf.pdf

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/4092/0/labaratuvar-uygulamalarpdf.pdf

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/8693/0/yenidogan-yogun-bakim-standartlaripdf.pdf

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

https://shgmesdb.saglik.gov.tr/Eklenti/41589/0/yogun-bakim-hemsireligi-sep-standartlari-revizyonpdf.pdf


              
5- Sertifikasız Eğitim Programları
              
6- Şirket ve Şirkete Bağlı Hizmet Veren Alt Yüklenici Firma Çalışanlarının Eğitimi