Çevre Atık Yönetim Birimi
20 Mart 2023

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ ÇEVRE ATIK YÖNETİM BİRİMİ

Sağlık tesisimizin faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıklar ve diğer atıkların üretildikleri yerlerde Çevreye, hasta ve çalışan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması, atık işleme tesisine taşınması ve bertaraf edilmesi işlemlerinin takibin yapıldığı birimdir.

 

ÇEVRE ATIK YÖNETİM BİRİMİNİN İŞLEYİŞİ

  • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında hastanemizde bulunan Servisler, Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri, Poliklinikler, Laboratuvarlar, Yemekhaneler ve Teknik   Servis Birimlerinde oluşan Evsel atık, Tıbbi Atık, Geri dönüşümsel  Atık ve Tehlikeli Atıkların kaynağında doğru ayrıştırılmasının takibinin yapılması,
  • Hastanemiz kampüsün de bulunan kuleler için kule atık sorumlusu bulunmakta olup, kule genelini gezerek atıkların kaynağında doğru ayrıştırmasının kontörlünü yapmak ve kayıtlarını tutmak,
  • Hastane personeline atıklar konusunda eğitim vermek ve hizmet sunucu firma çalışanları için verilmesini sağlamak,
  • Çevre Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde alınması gerekli izin ve lisansların işletmeci firma tarafından yürütülüp yürütülmediğinin takibini yapmaktır,
  • Hizmet sağlayıcı firma tarafından kulelerden çıkan atıkların miktarının belirlenmesi aşamasında birimimiz tartım gözetim personeli tarafından takibi yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak,
  • Hizmet kapsamında miktar takibini yapmak ve hak edişe esas rapor hazırlamak, 
  • Birim bazlı atık analizlerini yaparak her ay İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimini yapmak,
  • Birimimiz ana kütle -1 katta bulunmaktadır.

 

DSC_5011.JPG