İdari Birimler

Mutemetlik

1-Hastanede görevli ve geçici görevli olarak gelen personellerin maaş ödemelerini yapmak,

2-Hastanemizde çalışan tüm personelin 657 sayılı DMK göre mali işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak

3-Maaş ödemeleri için; Kuruma naklen atanan personel için başlamaya ait tüm belgelerin tamamlanmasını takip ederek, kurum çalışan personelinin maaşa ait diğer belgelerin getirilmesi sağlamak

4-Maaş yapılması için Maliye Bakanlığının maaş programı KBS sistemi ile Kurumumuz ÇKYS sistemine personel veri girişleri yaparak dökümleri almak kontrol ederek imza aşamalarını tamamlamak sonucunda ilgili saymanlıklara intikalini sağlamak ve ödeme yapılması için bankaya gerekli bilgileri (disket hazırlanarak) göndermek

5-Maaş Ödemelerinin tamamlaması sonucundan, Sosyal Güvenlik Kurumuna Emekli kesenek bilgilerini göndermek.

6-Hastanemizden ayrılan personel için maaş nakil ilmühaberi düzenlemek

7-Hastanemizde çalışan personelinin Doğum/Ölüm yardımı gibi ödemelerini yapmak

8-Stajyer Öğrenci Maaşları: 3308 Sayılı Kanun kapsamında Staj için gelen öğrenciler için bilgi ve belgelerin birimimize intikali sonucunda ödemeye ait belgeleri hazırlamak, imza aşamalarının tamamlanmasına müteakip ödemelerini gerçekleştirmek

9-Ebys üzerinden maaş için gelen tüm yazışmaları yapmak

10- İcrası olan personel için İcra Dairelerinden gelen yazıların akıbetini takip etmek

11-.BES Sistemi için kişilerin başlayışını veya ayrılışını takip ederek ilgili bakaya bildirmek

12- Yolluk ödemelerine ilişkin evrakları tanzim etmek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak

13- Hastanemizde sözleşme imzalayarak veya çeşitli sebeplerle ücretsiz izne çıkan, doğum iznine çıkan veya istifa eden personellere maaşlarının peşin yatması sebebiyle çalışmadıkları gün kadar kişi borcu hesaplamak ve bunlarla ilgili yazışmaları tamamlamak

14-Tıbbi Zorunlu Hekim Sigortalarının ödemelerini yapmak

1-            Gülşen Yancı,

2-            Zeynep HARPUT TUZ

3-            Sedat BAYDAR

4-            Emel YANÇ

5-            Vahide ÖZKAN NEMLİ

6-            Yasemin ZOR

7-            Derya KIRAN

8-            Zühal ŞİMŞEK

9-            Duygu YANKI


DSC_4522.JPG

09 Aralık 2022