GÖĞÜS CERRAHİ

Klinik Hakkında

GÖĞÜS CERRAHİ

 

Göğüs boşluğunda yerleşen kalp hariç diğer organ ve bölgelerin, (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediasten, diyafragma, yemek borusu, soluk borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen branştır.

22 Mart 2023