Etlik Şehir Hastanesi Hekimler ve Hemşireler için Diyaliz Resertifikasyon Sınavı
20 Mart 2024

Etlik Şehir Hastanesi Hekimler ve Hemşireler için Diyaliz Resertifikasyon Sınavı aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

Tarih: 25.03.2024
Saat: 10.00
Yer: Etlik Şehir Hastanesi Genel Hastane Hemodiyaliz Ünitesi Toplantı Salonu