Pediatrik Rehabilitasyon
31 Ağustos 2023
Pediatrik Rehabilitasyon Doğumsal ve kazanılmış, nörolojik, ortopedik, travmatik, romatizmal hastalıklar nedeniyle, fonksiyonel yetersizliği olan çocuklarımızın fonksiyonel seviyelerini en üst düzeye çıkarmak ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlıklarını artırmak amaçlanmaktadır.


Bu kapsamda;

Serebral palsi
Travmatik ve nontravmatik beyin hasarı

Travmatik ve nontravmatik omurilik hasarları
Kas hastalıkları (Müsküler distrofi, konjenital ve edinsel miyopatiler,..)
Herediter ve edinsel periferik sinir hastalıkları (herediter polinöropatiler,Guillain Barre Sendromu,..)
Doğumsal ve edinsel brakial pleksus yaralanması, periferik sinir yaralanması

Demiyelinizan hastalıklar
Spina bifida aperta (meningomyelosel)
Tortikollis
Ekstremite kırıkları
Doğumsal veya kazanılmış uzuv eksikliği
İdiopatik ve nöromüsküler skolyoz
Yanık ve eklem kontraktürleri
Nadir hastalıklar (genetik ve metabolik bozukluklar)
Onkolojik hastalıklara bağlı engellilik yaşayan hastaların tedavi ve rehabilitasyonu yapılmaktadır.

Rehabilitasyon ekibi tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda oluşturulan tedavi planında, çağdaş ve kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile çocuklarımızın her biri özelinde katılımının artırılması amaçlanmaktadır.


Pediatrik Rehabilitasyon Uygulamaları

Nörofizyolojik egzersizle
Eklem hareket açıklığı, germe ve kuvvetlendirme egzersizleri
Nörofizyolojik egzersizler

Denge-koordinasyon egzersizleri
Postür eğitimi

Robotik rehabilitasyon uygulamaları
Yürüyüşün değerlendirlmesi ve yürüme eğitimi
Uygun ortezlerin ve protezlerin seçimi ve eğitimi
Yürümeye yardımcı gereçlerin seçimi ve eğitimi
Fizik tedavi modalitelerinin (Fonksiyonel elektrik stimülasyon gibi) uygulanması
Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığa yönelik çalışmalar (ergoterapi çalışmaları)
Dans, oyun ve müzik tedavileri
Akuaterapi (egzersiz havuzu) ve hidroterapi tedavileri
Ev egzersiz programları düzenlenmesi
Çocuklara ve ailelerine yönelik destek eğitimleri

“Yutma (disfaji) bozuklukları ve kazanılmış konuşma bozukluklarına bağlı değerlendirme ve tedavi laboratuvarlarımız deneyimli eğitim görevlisi ve uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.”

Rehabilitasyon ekibimiz kişiselleştirilmiş hedefleri belirlemek için aile ve hasta ile yakın temasta bulunmaktadır. Rehabilitasyon sürecinde ailenin aktif rol alması önemlidir. Ayrıca çocuğun taburculuk sonrası eve, okula ve topluma kolaylıkla adapte olmasını sağlamak için aile eğitimi ve ev programı da verilmektedir.

“Pediatrik Rehabilitasyon Ekibi olarak hedeflerimiz; çocuk hastaların fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarını iyileştirmek, özürlülüğü engellemek ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaktır. Bu sayede hastanın aktif yaşama dönüşü ve topluma entegrasyonu mümkün olmaktadır.”

*Kliniğimiz içinde bir sınıf öğretmenimizin görev yaptığı “Hastane Sınıfı” bulunmaktadır. Çeşitli nedenlerle uzun süre hastane yatışı gereken çocuklarımız burada hem akranlarıyla sosyalleşmekte, hem de çeşitli etkinlik ve oyunlar ile bilişsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar.

*Pediatrik Rehabilitasyon Multidisipliner Ekip Toplantısı Pediatrik Nöroloji, Ortopedi ve FTR uzman hekimleri ile birlikte her Salı 10.30-12 arasında düzenli olarak yapılmakta, çocuklarımız için gerekli tedaviler planlanmaktadır. Planlanan botulinum toksin uygulamaları  hafta içinde  uygulanmaktadır.

*Baklofen pompa dest dozu uygulaması kliniğimizde uygun  görülen hastalarımızda yapılmaktadır. Test olumlu olduğu takdirde Beyin Cerrahi Kliniği tarafından opere edilmektedir.

**Pediatrik rehabilitasyon ayaktan hastaları için tedavi ünitesi mevcuttur, randevular planlanarak düzenli bir şekilde tedavileri yapılmaktadır.

 

***Poliklinik hizmeti: Eğitim görevlilerimiz ve konusunda uzman hekimlerimizin takibine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi “Pediatrik Rehabilitasyon Polikliniği” nden randevu alarak katılabilirsiniz. Hastanemiz giriş kat B kanadı Sekreterliğine başvurup randevu alarak kaliteli sağlık hizmeti alabilirsiniz.


***Yataklı pediatrik rehabilitasyon hasta kliniğimiz hastanemiz 2. katında 25 yataklı servis olarak hizmet vermektedir.

Pediatrik Rehabilitasyon Polikliniğimizden randevu almak için
lütfen poliklinik sekreteryamızı arayınız.


pediatrik rehabilitasyon.jpeg