YENİDOĞAN (PEDİATRİK) YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

ÇOCUK YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ

Çocuk Yoğun Bakım Kliniğimiz, akademik ve tecrübeli kadrosuyla üçüncü basamak yoğun bakım desteğine ihtiyacı olan bir ay ve 18 yaş arası vakaların teşhis ve tedavisi için hizmet sunmaktadır.

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 

Çoklu Organ Yetmezliği, Septik Şok, Ağır Solunum Yetmezliği, Pediatrik Akut Respiratuar Distres Sendromu, Zehirlenmeler, Travma, Hipoksik Beyin Hasarı, Metabolik Kriz, Diyabetik Ketoasidoz, Ciddi Elektrolit Bozuklukları, Ciddi Kalp Yetmezliği gibi hayati riski yüksek vakalar hasta profilini oluşturmaktadır.

Klinik Hangi Hastalıklara Bakar:

Hastaların mevcut durumunun solunum yetmezliğine ilerleyip yakın gözlem ile invaziv veya noninvaziv mekanik ventilatör desteğine ihtiyacı olduğu her durumda, hastanın kalp pompalama gücü hayati organlarını beslemek için yetersiz kalıp medikal veya extrakorporeal kalp desteğine ihtiyaç duyduğunda, hastanın mevcut hastalığı hayati elektrolitlerinde riskli değerlere ulaştığı durumlarda Çocuk Yoğun Bakım Servislerimiz çocuk hastalarımızı desteklemektedir.

Özellikli İşlemler:

Mekanik ventilatör desteği, sürekli hemodiyafiltrasyon desteği, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu ile kalp akciğer desteği

Bölüme Bağlı Üniteler:

1A, 2B ve 2C Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi olmak üzere herbiri 16 yataklı üç adet Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır.

Nasıl Muayene Olurum:

Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerimiz, Çocuk Acil Ünitemizden ve 112 aracılığı ile diğer hastanelerden yoğun bakım desteğine ihtiyacı olan çocuk vakaları kabul etmektedir.

Prosedürler:

112 doktoru hastanemizde bulunan yoğun bakım ünitesi icap telefonu aracılıgı ile hastayı icap ekibine sunar, icapcı yoğun bakım ekibi tarafindan değerlendirilen hastanın yoğun bakım ihtiyacı anlaşılması akabinde sevki planlanır.

Adres ve Dahili Numara:

Etlik Şehir Hastanesi T4 Çocuk Kulesi 1. Kat A kanat / 2. kat B ve C kanat

09 Şubat 2024