ÇOCUK ROMATOLOJİ KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

Çocuk Romatoloji Bölümümüzde bütün çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi yapılmaktadır. Artrit, diğer inflamatuvar durumlar ve inflamatuvar olmayan romatolojik problemlerin takibi ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bölümümüzde bir ultrasonografi cihazı (eklem ultrasonografisi için), bir eklem enjeksiyon odamız ve bir kapilleroskopi cihazı bulunmaktadır.

            Toplumumuzda çok yaygın görülen ve tedavi edilmediği takdirde amiloid birikimi sonucu kronik böbrek yetmezliği gelişen ailevi Akdeniz ateşinin genetik tanısı, tedavisi ve izlemi bilim dalımızda yapılmaktadır. Bunun dışında bölümümüzde takibi yapılan diğer hastalıklar:

• Jüvenil idiyopatik artrit ve alt tipleri
• Diğer kronik hastalıklarla ilgili artrit

• Periyodik Ateş Sendromları -FMF, PFAPA, CAPS, HiperIgD sendromu (HIDS), TRAPS ve diğer genetik tekrarlayan ateş sendromları
• Skleroderma (sistemik skleroz ve localize scleroderma)
• Jüvenil Dermatomyozit (JDM)
• Vaskülitler –IgA Vasküliti/Henöch Schönlein Purpurası (IgAV/HSP), Kawasaki hastalığı,    Poliarteritis Nodosa (PAN), Behçet Hastalığı, Takayasu ve diğer vaskülitler
• Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)
• Mixt Konnektif Doku Hastalığı
• Kronik Rekürren Multifokal Osteomiyelit (CRMO)
• Sarkoidoz
• IgG4 ilişkili hastalık
• Kronik ağrı sendromları
• Eklem hipermobilite sendromları

22 Mart 2023