NÜKLEER TIP

Klinik Hakkında

NÜKLEER TIP

 

Nükleer Tıp; radyoaktif maddeleri ilaç formunda kullanarak moleküler düzeyde tanı ve tedavi imkânı sağlayan klinik bir branştır. Kalp, akciğer, kemik ve endokrin hastalıklarında uygulanan çok çeşitli tanısal yöntem bulunmaktadır. Ayrıca son yıllarda yenileri de eklenen, hastaya özel ve hastalığa hedefli tedaviler ile özellikle kanser hastalarının takibinde önemli bir yeri vardır. Nükleer Tıp kliniğimizde tüm uygulamalar mümkün olan en az girişimle, güvenli ve ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. 

22 Mart 2023