PATOLOJİ KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

PATOLOJİ

Başta kanserler olmak üzere birçok hastalığın kesin teşhisi hastalardan alınan doku ya da sıvıların histokimya, immünohistokimya ve moleküler metodlar kullanılarak  patoloji laboratuvarlarında mikroskopik düzeyde incelenmesi ile konulur.
Bölümümüzde farklı alt alanlarda tecrübeli uzman patologlar örnekleri değerlendirir ve tanı verir. 

Bölümümüzde yapılabilen ve diğer kurumlardan da merkezimize getirebilecek bazı tetkikler şöyledir:

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON (FISH)

HER2-neu (ERBB2) (17q12)

ALK (2p23)

RET

ROS1 (6q22)

CRTC1-MAML2 t(11;15) (q21;p13)

MET/SE7

1p-36/ 19q-13 Delesyon Analizi

MYB-NF1B t(6;9)

Ewing Sarkomu (FLI1/ EWSR1) (22q12)

NTRK1,2,3

Nöroblastoma C - Myc(MYCN)(8q24)

MDM 2(12q15)/SE-12

C-kit (Ekzon 9,11,13,17) Mutasyon analizi

IDH1 ve IDH 2 (sekans)

SS18 (18q11)

IGH (14 q32)

BCL2 /IGH Gen Füzyonu(18q21)

MYB-NF1B

CDK4 (12q13) (SE-12)

BFT (çocuk sağlığı)

IGH (14q32,33)

BCL6 (3q27 BAR/DC)

Real Time PCR

EGFR

BRAF

KRAS

NRAS

HPV DNA Tiplendirmesi

NGS

KANSER SOMATİK MUTASYON ANALİZİ (36 GEN)

 

11 Nisan 2023