TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Klinik Hakkında

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, akademik ve tecrübeli kadrosuyla Enfeksiyon hastalıkları, İmmünoloji ve Epidemiyoloji alanında  ileri düzeyde tanı imkânı sunmaktadır.

Tanısı Yapılan Hastalıklar:

İnsanda  mikroorganizmaların  neden  olduğu  hastalıkların  tanısı,  ayırıcı  tanısı,  önlenmesi‐korunulması,  tedavinin  yönlendirilmesi  ve  izlenmesi,  antimikrobiyal  ilaç  direncinin izlenmesi         gerekli donanıma sahiptir. Laboratuvarımızda  hastalara ait tüm biyolojik örneklerin uygun yöntemlerle alınması  ve  taşınmasının  sağlanmasında,       incelenmesinde;  mikrobiyolojik,  immünolojik  ve  moleküler  testlerin seçimi, testlerin yapılması,

sonuçların yorumlanması ve tıbbi konsültasyonu da içeren hizmetler yapılmaktadır.


Özellikli İşlemler:

Kültür-Antibiyotik duyarlılık testi,  Tüberküloz tanı testleri,  Serolojik testler , Moleküler Mikrobiyoloji, IFA ve Blott testler, Mikroelisa testleri.

Bölüme Bağlı Üniteler:

Kültür-Antibiyotik duyarlılık testi bölümü, Tüberküloz laboratuvarı,  Biyokimya laboratuvarı içinde Seroloji birimi, Moleküler Mikrobiyoloji birimi , IFA ve Blott birimi, Mikroelisa birimi ile hizmet vermektedir.

 Prosedürler:

Hastanemizin tüm servis ve polikliniklerinde muayene olan hastalarımıza hekimi tarafından uygun görülen testler HSYS sistemi üzerinden istenmektedir. Test sonuçları da aynı sistem üzerinden izlenmektedir.

Adres ve Dahili Numara:

Main core -1.kat

02 Şubat 2024