NEFROLOJİ

Klinik Hakkında

 Böbreklerimiz su ve tuz dengesinin sağlanmasında, kan basıncının (tansiyonun) ayarlanmasında, bedenimize zehirli maddelerin atılımında, kan yapımı ve kemiklerin güçlenmesini sağlayan hormonların salgılanmasında görevli hayati organlarımızdır. Nefroloji de böbrek hastalıkları ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.

Çalışma Alanları

  • 1-Klinik, Yatan Hasta

Kliniğimiz T1 kule genel binada beşinci katta herbiri 22 yataklı A, B, C servisi olmak üzere 66 yatakla üç servisten oluşmaktadır. C servisi transplantasyon hastalarının servisi olmak üzere A ve B servisine periton diyalizi, hemodiyaliz, glomorelunefrit hastaları ve genel nefroloji hastaları poliklinikten ve acilden yatırılarak tedavileri yapılmaktadır.

        Her üç serviste de girişimsel işlem odamızda ultrasonografi eşliğinde renal biyopsi, geçici hemodiyaliz santral kateter ve periton kateteri takma işlemleri uygulanmaktadır. Tüm girişimler, girişim kayıt defterine işlenerek kayıt altına alınmaktadır. Klinik doktorlarımız tarafından değerlendirilen hastalarımıza ve yakınlarına yapılacak işlem ve komplikasyonları ile ilgili bilgi verilmektedir. Girişimsel işlemler eğitim sorumlusu ve uzman doktorlar ile yapılmakta olup, işleme yan dal asistanları da refakat etmektedir. Servisimizde kalıcı hemodiyaliz programına alınacak hastaların hazırlıkları yapılarak diyaliz programı oluşturulmaktadır. Aynı zamanda renal transplantasyon hazırlığı yapılarak nakil sonrası hastaların takibi servisimizde gerçekleşmektedir.

Klinik İş Akış Süreci: Servisimize, acil servisten ve poliklinikten aciliyet sırasına göre hastalar yatırılmaktadır. Hastaların yatış sırası, hastaların aciliyeti, başvuru süreleri, şehir dışı başvuruları göz önüne alınarak uzman doktorlarımız tarafından belirlenmektedir. Her sabah, serviste yatan hastalar, doktorları tarafından fizik muayene ve yeni sonuçlarıyla değerlendirilir. Tedavi planları günlük gözden geçirilerek yeniden düzenlenir. Yeni ilaç planları hemşireler ile birlikte değerlendirilir.  Her sabah eğitim sorumlusu ve/veya eğitim görevlisi eşliğinde, her akşam uzman doktor ve/veya eğitim görevlisi eşliğinde servisteki hastalara vizit yapılarak tetkik ve tedavi planları gözden geçirilmektedir.

Servis Hemşirelerimiz: Servisimizde 3Sorumlu Hemşire ve 19 hemşire çalışmaktadır.

Sorumlu Hemşireler

*Semra Tüm    *Esma YILDIZ            *Cansu KARAKAŞ

Servis Hemşireleri

*F.Tuğçe ÇAKIR              *Hadise GÖKMEN                   *Senem ÇİÇEK            *Fatih GÜNAY

*Gözde KILCI                  *Merve ÇINARLIDERE          *Ünzile COŞKUN        *Yasemin YEŞER

*Erva ALTINKAYA         *Zeynep ORAL                          *Filiz KUTLU              *Nefise YIKILMAZ   
*Esra KAYA                     
*Gülden SEÇGİN                       *Hilal ÖZCAN             *Hümeysa BAL          
*Fatma DURANOĞLU   
*Tuğba ÇİĞİL                             *Nurşen ÇOMAK

Servis Sekreterleri

*Tuğçe KARAAĞAÇ              *Hatice BABUŞCU

Klinik Eğitim Programı: Kliniğimizde nefroloji yan dal asistan eğitimi verilmektedir. Nefroloji eğitim saatlerimiz haftanın iki günü (Pazartesi-Perşembe) D blok eğitim odasında ve hemodiyaliz eğitim odasında saat 12:00-13:30 arasında dahiliye asistanlarına ve nefroloji yan dal asistanlarına yapılmaktadır. Eğitim sorumlusu tarafından uygun görülen eğitici vakalar haftanın diğer günlerinde seminer şeklinde hazırlanıp, tartışılarak özellikle asistan doktorların eğitimine katkıda bulunulmaktadır.

2-Poliklinik

       Nefroloji polikliniklerimiz T1 kule genel binada zemin katta B kanat podiumda yer almaktadır. Nefroloji 1, Nefroloji 2, Nadir hastalıklar ve Periton Diyalizi, Glomerulonefrit ve Renal Transplantasyon poliklinikleri olmak üzere beş poliklinikten oluşmaktadır. Belirtildiği gibi iki adet genel nefroloji ve 3 adet özel dal polikliniğimiz mevcuttur. Transplantasyon polikliniğinde 350 renal nakil hastası, glomerulonefrit polikliniğinde 450 renal biyopsi tanılı takipli glomerulonefrit hastası, periton diyaliz polikliniğinde 55 periton diyaliz hastası ve nadir hastalıklar polikliniğimizde tanı koyduğumuz Fabry hastalarımız takip edilmektedir. Poliklinik hizmetleri 08:30-16:30 saatleri arasında yapılır. Polikliniklerde hastalar eğitim görevlileri ve yan dal asistanlarımız muayeneleri yapılarak tetkik ve tedavileri planlanılmaktadır. Ayrıca asistan doktor bu süreçte uzman hekimin yanında eğitim almaktadır. Glomerulonefrit ve renal transplantasyon hastalarının tedavileri gerekli görüldüğünde eğitim görevlileri tarafından yapılan klinik konseylerde düzenlenmektedir. Her hafta poliklinikten sorumlu bir öğretim üyesi bulunmaktadır. Yatış verilen hasta, yatış listesine alınmak üzere servise yönlendirilir.

 Poliklinik Sekreterleri: Poliklinikte hasta girişlerinin yapıldığı ve hasta raporlarının düzenlendiği iki sekreter bölümü yer almaktadır.

 *Özlem AYDIN

  *Elif MUSLU

Periton Diyalizi Ünitesi: 50 hastadan oluşan periton diyaliz ünitemiz T1 kule genel binada zemin katta B kanat podiumda Nefroloji Polikliniğinde yer almaktadır. Periton diyaliz polikliniği, eğitim odası ve değişim odasından oluşmaktadır. Biri sorumlu olmak üzere iki periton diyaliz hemşiremiz periton diyaliz polikliniğinde bulunan eğitim görevlisi ve yan dal asistanı tarafından hastalar muayene edilerek tetkikleri istenilip tedavileri planlanmaktadır.

  *Ünzile SAĞLAM(Sorumlu Hemşire)

   * GülayKESKİN 
 

Klinik olarak sahip olduğumuz fırsat/avantajlar: Yatak sayımızın yeterli olması nedeniyle her türlü vakayı yatırarak inceleme fırsatımız olmakta, hastalarımız çoğunlukla mağdur olmamakta, tanıları gecikmemektedir. Servisimizde USG cihazının olması eğitim kalitemizi artırmakta, komplikasyon oranlarını azaltmaktadır.Hastanemiz bünyesinde aferez bölümü olması nedeniyle plazmaferez ihtiyacı olan hastalarımızı sevk etmek zorunda kalmamaktayız. 300 üstünde Transplantasyon hastalarının aktif olarak takip edildiği merkez olmamız özellikle yan dal asistanlarına farklı vizyon katmaktadır.

22 Mart 2023