ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Kliniğimiz multidisipliner bir yaklaşımla hastalarımıza en iyi hizmeti vermeyi amaç edinmiş olup, modern ekipman ve tıbbi cihazlar ile birlikte hastalarımızın tedavisini en iyi şekilde gerçekleştirmektedir.

 3 profesör, 6 doçent, 3 başasistan, 19 uzman doktor, 1 el cerrahisi uzmanı, 62 uzmanlık eğitimi öğrencisi asistan görev yapmaktadır. Kliniğimiz yataklı servisimiz 2 kat, 5 adet servis kanadı ve 115 yataktan oluşmaktadır. Yataklarımızın yarıya yakını tek kişilik ve diğerleri çift kişilik odalarda bulunmaktadır. Her serviste bir tane olmak üzere izolasyon odalarımız vardır.

* 10 adet ameliyathanesinde gündüz ve gece sürekli olmak üzere ameliyat yapabilmektedir.

* Hastalarımızın ameliyat öncesi, sonrası ve takiplerde gerekli egzersiz ve rehabilitasyon protokolleri hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği tarafından desteklenmektedir.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 Kliniğimizde aşağıdaki gruptaki hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır:

Travma cerrahileri

·         Çoklu kırıkları olan hasta ve pelvis kırıkları gibi ileri tecrübe gerektiren kırıklar dahil tüm kırıklar

Omuz ve Dirsek Hastalıkları ve Cerrahiler

·         Rotator manşet yırtıkları

·         Omuz sıkışma hastalığı

·         Kalsifik tendinit

·         Biseps tendonu hastalıkları

·         Omuz çıkıkları ve instabiliteleri

·         Omuz biseps tendon sorunları (SLAP, tendinit, dislokasyon)

·         Omuz osteoartriti (kireçlenme)

·         Rotator manşet yırtığı artropatisi

·         Donuk omuz

·         Akromiyoklavikuler eklem sorunları

·         Omuz çevresi kırıklar

·         Epikondilit (Tenisçi ve Golfçü dirseği)

·         Dirsek Osteoartriti

·         Dirsek instabiliteleri

·         Dirsek ligament, tendon ve kas yaralanmaları

·         Dirsek sinir sıkışma hastalıkları

·         Dirsek çevresi kırıklar ve çıkıklar

·         Omuz artroskopisi

·         Artroskopik rotator manşet onarımı

·         Artroskopik subakromiyal dekompresyon, akromiyoplasti

·         Artroskopik SLAP onarımı

·         Artroskopik biseps tenodezi

·         Artroskopik Bankart onarımı

·         Artroskopik Hill-Sachs lezyonu remplisage

·         Laterjet ameliyatı

·         Mclaughlin ameliyatı

·         Superior kapsüler rekonstrüksiyon

·         Latissimus dorsi transferi

·         Omuz artroplastisi ( Primer, Revizyon, Ters omuz protezi)

·         Epikondilit cerrahisi

·         Dirsek bağ ve tendon onarımları

·         Dirsek artroplastisi (protez)

Diz Hastalıkları ve Cerrahiler

·         Diz Osteoartriti (Gonartroz, Diz kireçlenmesi)

·         Menisküs yırtıkları

·         Ön çapraz bağ yaralanmaları

·         Arka çapraz bağ yaralanmaları

·         İç yan bağ yaralanmaları

·         Posterolateral köşe yaralanmaları

·         Diz çoklu bağ yaralanmaları

·         Patella çıkıkları

·         Patellofemoral eklem hastalıkları

·         Diz kıkırdak yaralanmaları

·         Femur, Tibia ve Patella kırıkları

·         Diz enfeksiyonları

·         Diz sinovyal hastalıkları

·         Primer ve Revizyon Diz Artroplastisi (Diz Protezi)

·         Unikondiler Diz Artroplastisi (Kısmi diz protezi)

·         Diz Artroskopisi

·         Diz kıkırdak prosedürleri (mikrokırık, mozaikplasti)

·         Diz çevresi osteotomiler

·         Kırık tespiti

·         Quadriceps ve patellar tendon onarımı-rekonstruksiyonu

·         Sinovektomi

Kalça ve Pelvis Hastalıkları ve Cerrahiler

·         Femoroasetabular sıkışma sendromu

·         Kalça Labrum yaralanmaları

·         Femur Başı Osteonekrozu (Avasküler nekroz)

·         Kalça Osteoartriti

·         Kalça Displazisi

·         Femurbaşı Epifiz Kayması

·         Perthes Hastalığı

·         Kalça ve Pelvis Kırıkları

·         Protez çevresi kırıklar

·         Protez Enfeksiyonları

·         Atlayan Kalça hastalığı

·         Priformis sendromu

·         İskiyofemoral sıkışma sendromu

·         İliotibial band sendromu

·         Derin gluteal sendrom

·         Osteoitis pubis

·         Kalça ve çevresi kas ve tendon yaralanmaları

·         Kalça eklemi sinovyal hastalıkları

·         Kalça çevresi enfeksiyonlar

·         Gelişimsel kalça displazisi (Doğuştan kalça çıkığı)

·         Kalça Artroskopisi

·         Kalça Çevresi Osteotomiler

·         Primer ve Revizyon Kalça Artroplastisi (Kalça Protezi)

·         Femur başı core dekompresyon ve kemik iliği kök hücre uygulaması

·         Güvenli Kalça Eklemi Dislokasyonu

·         Trapdor ameliyatı

·         Kalça ve Pelvis kırıklarının fiksasyonu

·         Tendon tamiri ve gevşetmeleri

·         USG eşliğinde kalça enjeksiyonu

Çocuk ortopedisi

       Gelişimsel kalça displazisi

       Legg Calve Perthes Hastalığı

       Femur başı epifiz kayması

       Topallayan çocuk

       Çocukta içe basma

       Çocuk diz deformiteleri

       Osteokondritler

       Doğuştan çarpık ayak (pes ekinovarus)

       Çocuk kırıkları

       Pavlik bandajı uygulaması

       GKD medial gevşetme ve alçılama

       GKD açık redüksiyon

       GKD pelvik ve femoral osteotomiler

       Asetabular osteotomiler

       Femur başı epifiz kayması pinleme

       Femur başı epifiz kayması açık redüksiyonu (modifiye Dunn prosedürü)

       Ponseti yöntemi ile çarpık ayak tedavisi

       Çocuk kırıklarının tespit ameliyatları

       Çocuk spor yaralanmaları

       Çocuk deformite ameliyatları

El ve El bileği hastalıkları ve cerrahiler

       El bileği ganglion kisti

       El bileği tendinitleri

       El bileği kırıkları

       Skafoid kırıkları

       El bileği artritleri

       Karpal tünel sendromu

       Tetik parmak

       Dupuytren hastalığı

       Parmak deformiteleri

       El ve parmak kırıkları

       El tendon yaralanmaları

       El bileği ganglion eksizyonu

       El- El bileği kırık tespiti ameliyatları

       Tendon onarımı

       El deformite ameliyatları

Ayak ve Ayak Bileği hastalıkları ve cerrahiler

·         Talus osteokondral lezyonları

·         Aşil tendiniti

·         Aşil tendon yaralanmaları

·         Ayak bileği sıkışma hastalığı

·         Ayak bileği burkulmaları ve bağ yaralanmaları

·         Ayak bileği çevresi tendon sorunları

·         Ayak bileği osteoartriti (kireçlenme)

·         Ayak bileği çevresi kırıklar

·         Düz tabanlık

·         Topuk dikeni, plantar fasiit

·         Pes Cavus

·         Pes planus

·         Pes ekinovarus

·         Halluks valgus

·         Halluks rijitus

·         Tailor’s Bunion

·         Parmak deformiteleri

·         Ayak bileği artroskopisi

·         Artroskopik mikrokırık

·         Osteokondral otogreft transferi (mozaikplasti)

·         Ayak ve ayak bileği artrodez ameliyatları

·         Ayak bileği kırıkları tespit ameliyatları

·         Halluks valgus osteotomileri

·         Halluks rijitus için Cheilectomy

·         Baş parmak eklemi protezi

·         İnterpozisyon artroplastisi

·         Tırnak batması ameliyatları

Boy uzatma ve deformite cerrahisi

       Manyetik çivi ile uzatma

       İlizarov ve eksternal fiksatör ile uzatma

       Deformite düzeltme ameliyatları

Omurga cerrahisi

       Omurga kırıkları

       Bel fıtığı

       Spinal dar kanal

       Spondilolistesiz (Bel kayması)

       Skolyoz

       Kifoz

       Omurga deformite cerrahisi

       Revizyon omurga cerrahileri

       Vertebroplasti- kifoplasti

Tümör cerrahisi

       Basit kemik kisti

       Anevrizmal kemik kisti

       Patolojik kırık tedavisi

       Kötü huylu kemik tümörleri

       İyi huylu yumuşak doku tümör cerrahisi

       Malign yumuşak doku tümör cerrahisi

       Tümör rezeksiyon artroplastileri (omuz-dirsek-kalça-diz)

Osteoporoz ve frajilite kırıkları

Tedavileri Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimizde tedavisi yapılmaktadır.

Bölüme Bağlı Üniteler:

Alçı ve müdahale odaları, El cerrahisi poliklinikleri, Pediatrik Ortopedi poliklinikleri, Ortopedik Omurga polikliniği, Ayak ve Ayak bileği poliklinikleriyle birlikte koordineli bir şekilde hizmet vermekteyiz.

Nasıl Muayene Olurum?

Hafta içi her gün hem numaratör sıralı hem de MHRS randevulu poliklinik hizmeti verilmektedir. Haftanın belli günlerinde el cerrahisi, çocuk ortopedisi, ortopedik onkoloji, ayak ve ayak bileği hastalıkları, osteoporoz ve omurga hastalıkları poliklinikleri yapılmaktadır.

 

 

AdresveDahili Numara:

 

Polikliniklerimiz: Ortopedi Nöroloji Hastanesi giriş katında hizmeti vermekteyiz.

Yataklı servisimiz: Ortopedi Nöroloji Hastanesi 2 katta yer almaktadır.

Dahili Numara: 0312 797 00 00

 

19 Nisan 2024