GÖĞÜS HASTALIKLARI

Klinik Hakkında

ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği  2022 yılında  kuruldu. Kliniğimizde  66 servis, 16 yoğun bakım ve 15 uyku laboratuvarı yatağı bulunmaktadır. Göğüs Hastalıklarında farklı alanlarda hastalara tanı, tedavi ve takip hizmeti verilmektedir. Dört profesör, 4 doçent eğitim kadrosundadır ve 11 uzman hekim kliniğimizde görev yapmaktadır.  Halen mevcut 32 asistanımız eğitimini sürdürmektedir.

Solunum yetmezliği, genellikle akciğer hastalıkları veya diğer tıbbi durumlar nedeniyle solunum sisteminin normal işlevini yerine getirememesi sonucunda ortaya çıkar. Göğüs hastalıkları Yoğun Bakım Ünitemiz bu oldukça ağır hasta grubuna son derece özel ve deneyimli alanında uzmanlaşmış doktor ve diğer sağlık personelleri ile yoğun bakım hizmetini sunmaktadır. Göğüs hastalıkları kliniğimizdeki hasta odaları izole tek kişiliktir. Solunum desteği sağlayan en güncel teknik donanıma sahiptir.

Fibroptik Bronkoskopi, akciğer kanseri, tüberküloz, akciğer enfeksiyonları, interstisyel akciğer hastalıkları gibi hastalıkların tanı ve tedavisi için kullanılan, patolojik ve mikrobiyolojik örnek alınabilen endoskopik bir inceleme yöntemidir. Endobronşiyal Ultrasonografi  (EBUS), diğer bir endoskopi yöntemdir.  Bu yöntem sayesinde daha güvenli ve hızlı bir şekilde solunum yolları ve çevresindeki dokuların incelenmesi mümkün olur.  Sedasyon ile ameliyathane şartlarında yapılmaktadır. EBUS sayesinde daha invaziv olan cerrahi metotlara gidilmeden oldukça yüksek  tanı başarısı sağlanmaktadır. EBUS primer yada metastatik akciğer kanserleri, tüberküloz, sarkoidoz, lösemi, lenfoma gibi pekçok hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Konusunda uzmanlaşmış deneyimli hekimlerimiz ve personeli ile gerek bronkoskopi gerekse EBUS işlemlerini kliniğimiz  sürdürmektedir. Ek olarak plevra biyopsisi, torasentez gibi göğüs hastalıkları için girşimsel diğer tanısal yöntemlerde uygulanmaktadır.

Solunum fonksiyon testleri laboratuvarı, solunum sisteminin fizyolojik olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Solunum sistemi hastalıklarından bazılarının tanısının konulması, nefes darlığının nedeninin belirlenmesinde, uygulanan tedaviye yanıtın takibinde, preoperatif değerlendirmelerde, maluliyet kararlarının verilmesinde solunum fonksiyon testlerinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. Göğüs hastalıkları kliniği olarak teknolojik olarak oldukça kapsamlı tetkiklerin yapılabildiği bir solunum fonksiyon testi laboratuvarımız bulunmaktadır.

Uyku kliniğimiz, uyku bozukluklarının teşhis, değerlendirme ve tedavisi için uzmanlaşmış güncel teknoloji ile donanımlıdır. Uyku bozuklukları, uyku kalitesi, süresi, düzeni veya solunum sırasında yaşanan sorunlar gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Başka hastalıklara eşlik edebilir. Gece polisomnografisi, PAP titrasyonu, gündüz uykululuk testi gibi tanıya yönelik teşhis yöntemleri kullanılmaktadır.  Merkezimiz uykuyla ilgili hastalıkların tanısını koymak ve yönetmek amacıyla deneyimli uzman hekimleri ve personeli ile hastalarını kabul etmektedir.

Pulmoner rehabilitasyon, solunum sistemiyle ilgili hastalıklara sahip bireylerin yaşam kalitesini artırmak, solunum fonksiyonlarını optimize etmek ve fiziksel dayanıklılıklarını artırmak amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir tedavi programıdır. Bu rehabilitasyon programları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, akciğer fibrozu, kistik fibrozis gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde yada akciğer transplantasyonu öncesi ve sonrasında önemli bir rol oynar. Bu programlar hastanın bağımsızlığını artırma, günlük yaşam aktivitelerini iyileştirme ve solunum fonksiyonlarını optimize etme amaçlarını taşır. Uzun dönemde bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olan önemli bir tedavi yaklaşımıdır Kliniğimizde pulmoner rehabilitasyon ünitemiz, solunum yolu hastalığı olan bireylerin tedavi, egzersiz, eğitim ve destek alabilecekleri bir tıbbi gelişmiş teknolojik donanıma sahip merkezdir.

Sigara Bırakma Polikliniği farmakoterapinin yanı sıra başvuran hastalara, bireysel bir bırakma programını sunmaktadır.  Program sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bunu başarmaları ve sürdürmelerini sağlayan kişisel bilinçlenme, destek ve gerekli olan durumlarda ilaç tedavisi ile sürecin düzenli olarak takibinden oluşmaktadır. Sigara bırakma polikliniğimiz Sağlık Bakanlığı onaylı tütün kontrolü ve sigara bağımlılığı sertifikasyonu  bulunan   deneyimli göğüs hastalıkları uzmanlarımızca yürütülmektedir.

Tüm bu klinik bölümlerimiz ile göğüs hastalıkları polikliniklerimiz, yataklı kliniğimiz  ve diğer branşlardan gelen konsültasyonlar aksatılmadan sürdürülmektedir. Ek olarak Salı ve Perşembe günleri klinik içi eğitim saatlerimiz, diğer klinikler ile hasta konseylerimiz düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

28 Ağustos 2023