JİNEKOLOJİ KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

Jinekoloji Kliniği

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:
              
 Polikliniklerimizde muayenesi yapılmış ve gerekli görülen hastalarda lokal anestezi altında Endometrial Biyopsi ( Rahim iç duvarından parça alınması), Probe Küretaj ( tanı ve tedavi amaçlı rahim iç duvarının küretaj benzeri işlemle temizlenmesi), SİS (Salin infüzyon sonografi- sulu ultrason), LNG-RIA uygulaması (ilaçlı spiral takılması), bartholin bezi hastalıklarının lokal anestezi ile tedavisi, vulva biyopsisi, kolposkopi işlemleri uygulanmaktadır.

            Aile planlaması polikliniğimiz bünyesinde; aile planlaması danışmanlık odamız mevcuttur. Hastalarımız, aile planlaması ve korunma yöntemleri hakkında tecrübeli sağlık personelleri tarafından detaylı bilgilendirilmektedir. Rahim içi araç (RIA- halk arasında bilinen adıyla spiral) takılması ve çıkarılması, cilt altı implant yerleştirilmesi ve çıkarılması, 3 aylık iğne enjeksiyonları aile planlaması polikliniğimizde uygulanmaktadır. Kalıcı korunma yöntemi olarak tüplerin bağlanmasını isteyen ve buna uygun olan hastalarımızda işlem kapalı cerrahi ile (laparoskopik) uygulanmaktadır.


Klinik hangi hastalıklara bakar:

            Jinekoloji Polikliniklerimizde rutin kadın sağlığı takiplerinin yanı sıra iç ve dış kadın genital organ hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Polikliniklerimizin tamamında vajinal muayene için uygun koşullar bulunmakta, pap- smear alınmakta, her odada abdominal ve transvajinal ultrasonografi imkanı bulunmaktadır.

Menopozal süreçteki rutin kadın sağlığı takibi ve bu süreçte ortaya çıkabilecek jinekolojik hastalıkların tedavisi için menopoz polikliniği hizmet vermektedir.

* 21 yaş arası hastalarımızın jinekolojik sorunları için özelleşmiş adolesan polikliniğimiz bulunmaktadır.

            Aile planlaması polikliniğimiz bünyesinde; aile planlaması danışmanlık odamız mevcuttur. Hastalarımız, aile planlaması ve korunma yöntemleri hakkında tecrübeli sağlık personelleri tarafından detaylı bilgilendirilmektedir. Rahim içi araç (RIA- halk arasında bilinen adıyla spiral) takılması ve çıkarılması, cilt altı implant yerleştirilmesi ve çıkarılması, 3 aylık iğne enjeksiyonları aile planlaması polikliniğimizde uygulanmaktadır. Kalıcı korunma yöntemi olarak tüplerin bağlanmasını isteyen ve buna uygun olan hastalarımızda işlem kapalı cerrahi ile (laparoskopik) uygulanmaktadır.

            İdrar kaçırma sorunu olan veya pelvik organ prolapsusu (halk arasında rahim, idrar torbası sarkması olarak bilinir) olan hastalarımız Ürojinekoloji Polikliniğinde kapsamlı olarak değerlendirilmektedirler. Detaylı bir öykü sonrası hastalarımıza rutin jinekolojik muayenenin yanı sıra özelleşmiş ürojinekolojik muayene de yapılmaktadır. Hastalarımız ürojinekoloji polikliniğinde değerlendirildikten sonra hastalarımız uygunsa, öncelikle Pelvik Taban ve Rehabilitasyon Merkezine ( PTRM) yönlendirilmektedir. Ülkemizde sayılı ünitelerdenolan PTRM’de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Hekimleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri ve fizyoterapistler tarafından günlük hayatta dikkat edilmesi gereken durumlar, pelvik tabanı kuvvetlendirici egzersizler hakkında 6 haftalık uygulamalı bir eğitim verilmekte; bu sayede hastalarımızın çoğu, cerrahiye ihtiyaç kalmadan iyileşme gösterebilmektedirler. Polikliniğimiz bünyesinde 1 adet müdahale odası bulunmaktadır.

            Polikliniklerimizde muayenesi yapılmış ve gerekli görülen hastalarda lokal anestezi altında Endometrial Biyopsi ( Rahim iç duvarından parça alınması), Probe Küretaj ( tanı ve tedavi amaçlı rahim iç duvarının küretaj benzeri işlemle temizlenmesi), SİS (Salin infüzyon sonografi- sulu ultrason), LNG-RIA uygulaması (ilaçlı spiral takılması), bartholin bezi hastalıklarının lokal anestezi ile tedavisi, vulva biyopsisi, kolposkopi işlemleri uygulanmaktadır.


A)     Kliniğimizde Hangi Ameliyatlar Uygulanmaktadır?

1-    Histeroskopik Ameliyatlar: Rahim ağzından kamera ile girilerek yapılan histeroskopi ameliyatı, rahim içi patolojilere yönelik tanısal yapılabileceği gibi; endometrial polip, rahim içine yerleşimli myom gibi durumlarda tedavi edici olarak da uygulanabilmektedir. Cerrahi kesi gerektirmeyen bu işlem hastalar için oldukça konforlu olmaktadır. Hastalar çok kısa sürede günlük hayatlarına dönebilmektedirler.

2-    Laparoskopik Ameliyatlar: Halk arasında “kapalı ameliyat” olarak bilinen bu teknikle uygun hastalarda karın içi ameliyatları çok küçük cerrahi kesilerle yapılabilmektedir. Kliniğimizde laparoskopik histerektomi (kapalı rahim alma ameliyatı), kistektomi ( yumurtalık kisti alınması), salfingoooferektomi ( tüp ve yumurtalıkların alınması), bilateral tüp ligasyonu ( tüplerin bağlanması), ektopik gebelik (dış gebelik) cerrahisi, over torsiyonu cerrahisi (yumurtalığın kendi etrafında dönmesi), pelvik organ prolapsusuna yönelik askı cerrahileri gibi ameliyatlar kapalı yöntemle yaygın olarak uygulanmaktadır. Laparoskopik olarak yapılan ameliyatlarda hastalarımızın hastanede kalış süresi ve iyileşme zamanı kısalmakta; daha küçük cerrahi kesiler uygulandığı için daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmekte, hastalarımızın ameliyat sonrası dönemde hissettikleri ağrı azalmaktadır.

3-   Laparotomik Ameliyatlar: Karın içi büyük kitleler, geçirilmiş cerrahiler gibi sebeplerle laparoskopiye uygun olmayan hastalarda, batın içi tüm jinekolojik cerahiler “ açık cerrahi tekniği” ile de kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır.

4-    Vajinal Ameliyatlar: Pelvik organ prolapsusu nedeniyle yapılan vajinal histerektomi (rahmin vajinal yolla alınması), kolporafi anterior ve posterior ( idrar kesesi sarkması ve bağırsak sarkması ameliyatları), üriner inkontinans (idrar kaçırma) cerrahileri, vajinal askı operasyonları, tıbbi endikasyonlarla yapılan genital estetik operasyonları kliniğimizde sıklıkla ve başarılı olarak uygulanmaktadır. Büyük cerrahi kesi olmaması sebebiyle hastalar operasyon sonrası dönemi daha konforlu olarak geçirmekte, hastanede yatış süreleri kısalmaktadır. İhtiyaç duyan hastalara ameliyat öncesi ya da sonrası dönemde Pelvik Taban ve Rehabilitasyon Merkezinde destek sağlanarak iyileşme oranı artırılmakta ve nüks oranları azaltılmaktadır.

5-      V-Notes (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) : Yeni gelişen teknoloji ile birlikte seçilmiş merkezlerde uygulanmaya başlanan V-NOTES, hastanemiz jinekoloji kliniğinde de başarıyla yapılmaktadır. Vajinaya yapılan küçük bir kesi sonrası karın içine erişim sağlayan kamera ve özelleşmiş cihazlar yardımıyla yapılan bu ameliyatta karında ya da vulvada herhangi bir dikişi izi bulunmamaktadır. Doğal bir boşluk olan vajina ile yapılan bir ameliyat olduğu için hastalar ameliyat sonrası dönemde çok daha az ağrı hissetmekte, hastalarımız günlük hayatlarına çok hızlı bir şekilde dönebilmektedirler.

Özellikli İşlemler:

                  Histeroskopik Ameliyatlar, Laparoskopik Ameliyatlar, Laparotomik Ameliyatlar, Vajinal, V-Notes (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) Ameliyatlar ve Polikliniklerimizde muayenesi yapılmış ve gerekli görülen hastalarda lokal anestezi altında Endometrial Biyopsi ( Rahim iç duvarından parça alınması), Probe Küretaj ( tanı ve tedavi amaçlı rahim iç duvarının küretaj benzeri işlemle temizlenmesi), SİS (Salin infüzyon sonografi- sulu ultrason), LNG-RIA uygulaması (ilaçlı spiral takılması), bartholin bezi hastalıklarının lokal anestezi ile tedavisi, vulva biyopsisi, kolposkopi işlemleri uygulanmaktadır.

            Bölüme Bağlı Üniteler:
      
Ürojinekoloji, Pelvik Taban ve Rehabilitasyon Merkezine ( PTRM), Kolposkopi, Müdahale, Ürodinami, Ofis histeroskopi gibi özellikli hizmetlerimiz ile hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

            Nasıl Muayene Olurum:

         İnternet üzerinden veya 182 numaralı telefon numarası aranarak MHRS randevusu alınabilmektedir. Poliklinik muayenesi öncesi, MHRS randevusu alan hastalarımız ilk olarak sıramatikten sıra aldıktan sonra bankolardan kayıt yaptırması gerekmektedir. Daha sonrasına poliklinik muayene işlemi yapılmaktadır.

            Prosedürler:

            Poliklinik muayenesi öncesi, MHRS randevusu alan hastalarda dahil bankolardan kayıt yaptırılması gerekmektedir.Daha sona muayene olacağı polikliniğe gelerek muayene işlemi yapılacaktır.
           
           Adres ve Dahili Numara:
       
 Ankara Etlik Şehir Hastanesi Jinekoloji Kliniği; Kadın Hastalıkları ve Doğum kulesinde (T5) yer almaktadır. Hastanede yatarak tedavi olması gereken hastalarımıza 9. Kat A Blok ve
B Blokta bulunan yataklı servislerimizde sağlık hizmeti sunulmaktadır. 9. Kat D Blokta bulunan toplantı salonumuzda haftalık güncel tıbbi bilgiler değerlendirilmektedir.

            Kliniğimiz bünyesinde 8 Jinekoloji Polikliniği, 1 Menopoz Polikliniği, 1 Adolesan Polikliniği, 1 Aile Planlaması Polikliniği ve 1 Ürojinekoloji Polikliniği olmak üzere
toplam 12 Poliklinik hizmet vermektedir. Aile Planlaması ve Adolesan Poliklinikleri Kadın Doğum Kulesi B1. Katta iken; diğer polikliniklerimiz Kadın Doğum Kulesi 0. Kattadır.

            Polikliniklerimize başvuran ve cerrahi tedavi öngörülen hastalarımız, haftanın 2 günü yapılan Jinekoloji Kliniği Konseylerinde değerlendirilmektedir.
Konsey odamız Kadın Doğum Kulesi (T5) 0. Katta bulunmaktadır.

02 Şubat 2024