KALP DAMAR CERRAHİ

Klinik Hakkında

Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

 

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 

Koroner arter hastalığı:

-          Kalp akciğer makinesi eşliğinde koroner arter baypas ameliyatları

-          Çalışan kalpte koroner arter baypas ameliyatları

-          Minimal invaziv (küçük kesi ile) koroner arter baypas ameliyatları

 Kalp kapak hastalıkları

·         Aort, mitral, trikuspid ve pumoner kapak ameliyatları

·         Kapak tamir veya değişim ameliyatları

·         Minimal invaziv (küçük kesi ile) yöntemle kalp kapak ameliyatları

 Doğuştan kalp hastalıkları

·         Kalpte delik tamir ameliyatları (ventriküler septal defekt, atriyal septal defekt)

·         Doğuştan kalp kapak hastalıklarının cerrahi tedavisi

 Aort damar hastalıkları

·         Aort yırtılması (aort diseksiyonu) ameliyatları

·         Aort anevrizması (aort genişlemesi) ameliyatları

·         Kapalı yöntemle aort damar hastalıklarının tedavisi (endovasküler girişimler)

 Damar hastalıkları

·         Bacak atardamar tıkanıklıklarının ameliyatları

·         Bacak damar tııkanıklıklarının açık ve kapalı yöntemle tedavisi (endovasküler girişimler)

·         Damar tıkanıklıklarının ilaçla tedavisi

 Varis hastalıkları       

·         Varis hastalıklarının cerrahi tedavisi

·         Varis hastalıklarının radyofrekans veya lazer yöntemi ile tedavisi

·         Varis hastalıklarında skleroterapi veya köpük tedavisi

 Kalp tümörleri

·         Kalp boşluklarında benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) tümörlerin cerrahi tedavisi.

·         Tedavisi başka türlü mümkün olmayan hastalarda kalp nakil tedavisi yapılmaktadır.

·         Kalp nakli yapılamayan hastalarda kalp destek cihazları veya yapay kalp implantasyonu yapılmaktadır.

 

Kalp Damar Cerrahisi Kliniği hangi hastalıklara bakar:

Kliniğimizde erişkin kalp ve damar hastalıklarının hepsinin cerrahi tedavisi uygulanmaktadır.

 

Özellikli İşlemler:

·         Kalp nakli

·         Kalp destek cihazları

·         Yapay kalp

·         Endovasküler aort cerrahisi

·         Minimal invaziv kalp ameliyatları

 Bölüme Bağlı Üniteler:

Kalp nakil merkezi ile birlikte koordineli bir şekilde hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

Nasıl Muayene Olurum:

·         Merkezi hekim randevu sistemi (MHRS, telefon ile 182’yi arayarak ulaşılmaktadır) üzerinden polikliniklerimize randevu alarak gelebilirsiniz. Polikliniklerimiz yüksek kapasite ile çalışmaktadır.

Prosedürler:

·         Poliklinik muayeneleri randevu sistemi ile çalışmaktadır. Lütfen randevu alarak gelmeye özen gösteriniz.

·         Cerrahi girişim kararı alınan hastalar ise öncelikle konseye sunulmakta, konsey kararının da ameliyat olması durumunda 4 numaralı polikliniğimiz üzerinden giriş açılarak operasyon öncesi rutin testlerinin tamamlanması gerekmektedir.

·         Ameliyat sonrası kontrole gelen hastalarımızın kontrol polikliniğimiz olan 4 numaralı polikliniğe yönlendirmesi yapılmaktadır.

 Adres ve Dahili Numara:

Adres: Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi Zemin Kat, Kalp Damar Cerrahisi Poliklinikleri

Dahili Numara: 0312 797 00 00

 

29 Mart 2024