TIBBİ GENETİK

Klinik Hakkında

Tıbbi Genetik Kliniği

Tıbbi Genetik; tüm yaş grubundan hastalarda genlerde meydana gelen bozukluklar sonucu oluşan kalıtsal ya da kalıtsal olmayan hastalıkların tanısı, bu tür hastalıklar açısından kişilerin, akrabalarının veya doğacak çocukların risklerinin belirlenmesi ve bu risklere yönelik taşıyıcılığın saptanmasına yönelik klinik ve laboratuvar uygulamalarını içeren bir tıpta uzmanlık dalıdır.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 

Nadir hastalıklara ve kanserlere yönelik; klinik genetik, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında hizmet veren merkezimiz, Sağlık Bakanlığı’na bağlı en kapsamlı Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi (GHDM) olup sadece Ankara’dan değil çevre illerden yönlendirilen hastalara da hizmet vermektedir.

 

Kanser genetiği konusunda deneyimi sayesinde tümör dokusundan ve plazmadan ayırt edilen serbest tümör DNA’sından yapılan prediktif ve prognostik genetik testlerle hastaların kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarından faydalanmasına olanak sağlanmaktadır.


Klinik hangi hastalıklara bakar:

Prenatal genetik tanı hizmeti, kanserler, infertilite, tekrarlayan düşükler, nörolojik, endokrinolojik, metabolik ve immünolojik hastalıklar ile birçok sistemi birlikte etkileyen doğumsal anomaliler/bilişsel gerilik gibi genetik hastalıklar/durumlar araştırılabilmektedir.


Özellikli İşlemler:

Sitogenetik (kromozom analizi), moleküler sitogenetik ((Floresan in Situ Hibridizasyon (FISH)) ve moleküler genetik (mikroarray (array-CGH), Real-Time PCR, dijital PCR, Sanger dizileme, Yeni nesil dizileme (Next Generation Sequencing: NGS), DNA fragman analizi)


Bölüme Bağlı Üniteler:

Genetik hastalıkları değerlendirme merkezi


Nasıl Muayene Olurum:

182 MHRS randevu sisteminden veya internet vasıtasıyla MHRS randevusu alınabilir.


Prosedürler:

Tıbbi genetik polikliniklerine başvuran ya da kliniklerden danışılan hastalar, tıbbi genetik uzman hekimleri tarafından muayene edilip değerlendirildikten sonra hasta için gereken genetik testlerin planlaması yapılmaktadır. Genetik testler genellikle kan örneği ile çalışılmakla birlikte gerektiğinde farklı doku örnekler de (taze doku, patoloji preparatı, vücut sıvıları, mukoza sürüntüsü, izole DNA/RNA vb.) kullanılabilmektedir. Doğum öncesi tanı gereksinimi olduğunda ise gebeden alınan amniyon sıvısı, plasenta örneği ya da kordon kanından genetik testler çalışılabilmektedir.

Adres:

Kampüsümüzde Onkoloji ve Kadın Hastalıkları ve Doğum kulelerinde hizmet veren Tıbbi Genetik poliklinikleri mevcuttur.

Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Kulesi (T6)-1. Kat, C2 kanadı, Tıbbi Genetik Poliklinikleri

Etlik Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kulesi (T5)-1. Kat, B1 Podyum, Tıbbi Genetik Polikliniği

Etlik Şehir Hastanesi Genel Hastane Merkez Laboratuvarlar/Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezimiz mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Şubat 2024