Ürodinami Rehabilitasyon
27 Nisan 2023Ürodinami Laboratuvarı

 

        Ürodinami laboratuvarında; omurilik yaralanması, inme, kafa travmaları, Multiple Skleroz, Parkinson Hastalığı, serebral palsi, meningomyelosel, Guillain Barre Sendromu gibi nörolojik hastalıklar sonrası gelişen işeme fonksiyon bozukluklarında bilgisayarlı ürodinami cihazı ile değerlendirmeler yapılarak tedavi planlamaları yapılmaktadır. Ürodinami laboratuvarında; hastaların işeme fonksiyon bozuklukları; mesanenin idrar depolama ve boşaltma yeteneği test edilmektedir.Ürodinami işlemi hastaların yaşam kalitesini ve yaşam süresini etkileyen idrar kaçakları, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek yetmezliği gibi sorunların önlenmesi ve tedavisinde altın standarttır.

 

        Ürodinami laboratuvarımız ve kullanılan kateterler ve transdüserler dahil olmak üzere donanımlar Uluslararası klavuzlarda açıklanan gereksinimleri karşılamaktadır. Ürodinami laboratuvarlı düzenli aralıklarla sistemlerinin performansı kontrol edilmekte, üreticinin ve uluslararası kılavuzların önerilerine göre sistem kalibre edilmektedir.

 

        Ürodinami laboratuvarımızda; nöroürolojik hikaye, fiziksel ve nörolojik muayene  sonrasında üroflowmetri, dolum sistometrisi, dolum sistometrisi+EMG, basınç-akım çalışması+EMG gibi ürodinami çalışmaları yapılmaktadır.