Subakut Rehabilitasyon
27 Nisan 2023


Subakut Rehabilitasyon

 

İnme, travmatik/hipoksik beyin hasarı, omurilik yaranması gibi çeşitli nörolojik hastalıkların yoğun bakım tedavileri sonrası erken dönem rehabilitasyonları için hastalarımızı kabul ettiğimiz bölümdür. 

Bu hastalıkların erken döneminde görülebilen bilinç/bilişsel/davranışsal/iletişim problemleri, postural hemodinamik sorunlar, solunum, beslenme, yutma problemleri, idrar/gaita inkontinansı gibi problemlerin erken dönem yönetimi, immobilizasyona bağlı dekondisyon, kontraktür, bası yarası, derin ven trombozu ve pulmoner emboli gibi komplikasyonların önlenmesinin ve yönetilmesinin amaçlandığı, fiziksel, solunum, yutma, mesane/barsak  rehabilitasyonu ve spastisite tedavisi, trakeostomi dekanülasyonu ve PEG bakımı gibi daha yakın izlem  ve bakım gerektiren hastalarımız için ayırdığımız Z-F katında yer alan 25 yataklı servisimizde hizmet vermekteyiz.