Omurilik Hasarı Rehabilitasyonu
31 Ağustos 2023


Omurilik Rehabilitasyonu

 

Travmatik omurilik yaralanmaları, trafik kazaları, yüksekten düşme, sığ suya dalma, spor yaralanmaları, şiddet olayları, ateşli veya kesici alet yaralanmaları gibi sebeplerle meydana gelirler. Travmatik olmayan omurilik hasarlarına ise genellikle omurilik kanalını etkileyen darlıklar, tümörler, dolaşım bozuklukları ve enfeksiyonlar neden olurlar.

Omurilik rehabilitasyonu ekibi; omurilik yaralanmalarının cerrahi servislerde ve yoğun bakımlarda yatış dönemleri de dahil olmak üzere, rehabilitasyon servislerinde yatışları, ayaktan rehabilitasyon programları ve uzun dönem takiplerinde görev almaktadır.

Omurilik Hasarı Kliniği hastanemiz zemin katında Z-G ve Z-H kliniklerinde toplam 50 yatakla omurilik hasarlı hastalara hizmet vermektedir.

Omurilik Hasarlı hastalar omurilik hasarı kliniklerine yattıkları andan itibaren rehabilitasyon ekibinin bir parçası olurlar. Yattıkları süreçte hastalar ve refakatçileri; medikal tedavi süreçleri, rehabilitasyon programları, komplikasyonların önlenmesi, yatış süresi, taburculuk süreci ve kontrol
ve takip süreçleri hakkında rehabilitasyon ekibi tarafından bilgilendirilirler.

Rehabilitasyon ekibi; hastaların el ve/veya ayaklarındaki kuvvet kayıpları başta olmak üzere, zihinsel,duygusal, iletişim, sosyal, beslenme-yutma, solunum, mesane/barsak/cinsel fonksiyonları, otonomik sinir sistemi, metabolik ve endokrin fonksiyonları, kas-iskelet sistemi gibi etkilenebilecek tüm sistemlerini kontrol etmek,  medikal ve rehabilitasyon planlamalarını/yönetimini yapmak,  komplikasyonları önlemek, hastaların günlük yaşam aktivitelerinde en üst fonksiyonel düzeye çıkmalarını, topluma-işe-okula en kısa sürede aktif olarak katılabilmelerini sağlamak ile görevlidir.

 

Omurilik Hasarı Kliniğinde rehabilitasyon için;

-Vertikalizasyon için; Tilt-table, ayakta dik duruş sehpası, denge cihazı, gibi cihazlar

-Hareket için; kollar ve bacaklar için bisiklet ergometri cihazları, ergoterapi ünitesi, havuz terapileri

-Yürüme ve denge için; Robotik yürüme cihazı, paraşütlü treadmill yürüme bandı, denge cihazları, paralel bar, rolator, walker vb. Cihazlar

-Solunum için; solunum rehabilitasyonu ünitesi

-Mesane, barsak ve cinsel fonksiyonlar için: ürodinami ve seksüel rehabilitasyon ünitesi

-Kas aktivitesi için, elektroterapi uygulamaları

-Duygusal ve sosyal problemler için psikolojik değerlendirme ünitesi, sosyal destek birimi mevcuttur.

 

Bunların dışında omurilik hasarlı hastaların multidisipliner değerlendirme, tedavi takipleri için; üroloji, beyin cerrahi, yoğun bakım, plastik cerrahi, göğüshastalıkları, enfeksiyon, KBB, psikiyatri, dahiliye gibi branşlarla işbirliği içinde çalışılmaktadır.

 

***Poliklinik hizmeti: Eğitim görevlilerimiz ve konusunda uzman hekimlerimizin takibine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi “Omurilik Hasarı Polikliniği” nden randevu alarak katılabilirsiniz. Alo 182 veya www.hastanerandevu.gov.tr adresinden randevu alarak beklemeden, kaliteli sağlık hizmeti alabilirsiniz.

    Yataklı hasta kliniklerimiz, hastanemiz Z-G ve Z-H katlarında toplam 50 yataklı iki servis olarak hizmet vermektedir.


Omurilik Hasarı Polikliniğimizden randevu almak için lütfen poliklinik sekreteryamızı arayınız.

omurilik hasarı polikliniği.jpeg