Nöromusküler Hastalıklar Birimi
28 Ağustos 2023


 

Nöromusküler Hastalıklar Birimi

 

 Nöromusküler hastalıklar vücudumuzu hareket ettiren kasların ve sinirlerin hastalığıdır.

En önemli bulgular:

Uyuşma, yanma, karıncalanma, kuvvetsizlik, kas krampları, kas erimesi, yorgunluk, spastisite, seyirme, ağrı, konuşma ve yutma bozukluğu

Bu hastalıklar 4 grup altında sınıflandırılır.

Nöronopatiler (Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Musküler Atrofi (SMA))

Nöropatiler( Herediter polinöropatiler (Charcot-Marie-Tooth-CMT), Edinsel polinöropatiler ( Guillain-Bare Sendromu))

Sinir-Kas (Nöromüsküler) Kavşak Hastalıkları (Myastenia Graves Hastalığı)

Kas Hastalıkları (Miyopatiler, Duchenne Musküler Distrofi)

 

Hastanemizde nöromusküler hastalıkların tedavisi için 25 yataklı bir servis ve özel poliklinik muayene alanları oluşturulmuş olup; multidisipliner yaklaşımla (Nöroloji, Çocuk Nörolojisi ve Fiziksel Tıp Rehabilitasyon branşları ile birlikte) takipleri yapılmaktadır.

AMAÇLARIMIZ:  Fonksiyonelliği ve bağımsızlığı korumak, güvenliği sağlamak, ağrıyı azaltmak, aile eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

“Nöromusküler hastalara özel düzenlenmiş egzersiz tedavileri, hidroterapi, elektroterapi, ergoterapi, vücut ağırlık destekli yürüme terapisi, robotik rehabilitasyon çalışmaları, kognitif terapiler, yutma terapileri, oturma-postür-yürüme analizi ve rehabilitasyonu, sanal gerçeklik uygulamaları gibi bir çok özellikli değerlendirmeler ve tedaviler uygulanmaktadır.” 


Tedavi Alanları;
Yürüme bozuklukları

 Ağrı- duyu kusurları
Denge problemleri

Düşme risk
Osteoporoz
Yutma problemleri

Konuşma bozuklukları
Ortopedik sorunlar
Kontraktürler

Skolyoz
Solunum sıkıntısı

Kardiyak problemler
Yorgunluk

Kinezyofobi

Aerobik kapasite düşüklüğü

Sekonder fibromiyalji

 

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Nöromusküler Hastalıklar Biriminden randevu almak için (Çocuk Nörolojisi-Erişkin Nöroloji-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Poliklinikleri):

03127970000 numaralı telefonu arayarak 5612 dahili numaramızı tuşlayınız


              nöromuskuler.jpeg