Beyin Hasarı Rehabilitasyonu
31 Ağustos 2023


Beyin Hasarı Rehabilitasyon Klinikleri

 

Beyin Hasarı Rehabilitasyon Klinikleri; travmatik ve non-travmatik beyin hasarlarına bağlı oluşan nörolojik hasarlı hastalara hizmet vermek amacı ile oluşturulmuş kliniklerdir.

Travmatik ve non- travmatik beyin hasarları; etkilenen beyin bölgesine bağlı olarak, kas zayıflığı/kaybı (motor) ve duyusal bozukluklar başta olmak üzere fiziksel, fonksiyonel, bilişsel ve emosyonel yetersizliklere neden olmaktadır.

Tüm dünyada toplumsal engelliliğin 3. sebebi non-travmatik beyin hasarı olarak tanımlanan bozukluk grubudur. İnme yani felç bunlar içerisinde en bilinenidir. İnme, Dünya sağlık örgütü’ne göre vasküler neden dışında görünürde bir sebep olmaksızın, fokal veya global serebral disfonksiyona yol açan, 24 saat ya da daha uzun süren, engellilik ve hatta ölümle sonuçlanabilen klinik bir durum olarak tanımlanmaktadır.

Erişkin serebral palsi de, non-travmatik beyin hasarının bir diğer grubudur. Serebral palsi, doğum öncesi, doğum sırası veya sonrası gibi beynin gelişiminin erken evrelerinde oluşan beyin hasarına bağlı olarak görülen postur, tonus ve hareket bozukluğunu içeren kalıcı fakat progresif olmayan bir durumdur. Tıp alanındaki gelişmeler ile serebral palsili çocukların çoğu yaşatılabilmekte ve erişkin yaşa gelebilmektedir. Progresif bir durum olmamasına rağmen, çocuğun büyümesi ile var olan yetersizlikler ve engellilikler artabilmekte ve bunlara yenileri eklenebilmektedir.

Hem travmatik hem de anoksik/hipoksik beyin hasarı, multipl skleroz, erişkin serebral palsi ve inme gibi non-travmatik beyin hasarlarında; etkilenen üst ve alt uzuvlar başta olmak üzere baş ve gövdeyi de içine alabilen vücut yarısında ya da tümünde güçsüzlük, hareket ve tonus kaybı, duyu kaybı ve duyusal değişiklikler, hafıza, dikkat kaybı gibi kognitif yetersizlikler, görme alanı defektleri, konuşma ve yutkunma-beslenme güçlükleri, baş dönmesi ve denge bozuklukları, idrar ve gayta inkontinansı, uyku bozukluğu, depresyon ve anksiyete gibi duygu durum bozuklukları gibi pek çok sistem ve fonksiyona ait yetersizlikler oluşabilmektedir. Ayrıca bu bulgulara  ikincil olarak; bası yarası, yorgunluk, ağrı, idrar yolu enfeksiyonu, pnömoni, derin ven trombozu, eklemlerde kontraktür, spastisite, kemik erimesi (osteoporoz), kırık ve çeşitli sinir hasarları oluşabilmektedir.  Bu komplikasyonların çoğu önlenebilir ve tedavi edilebilir; bu nedenle, zamanında ve uygun rehabilitasyon sağlanması bu hastaların fonksiyonel sonuçlarını iyileştirilebilmektedir.

Beyin hasarı sonrası, hasar düzeyinde spontan olarak nörolojik bir iyileşme olur, bu iyileşme hızlı fakat sınırlıdır. Normal fonksiyonun tam restorasyonu ile sonuçlanmaz. Özellikle erken dönemde başlanan rehabilitatif yöntemler, fonksiyonel kazanımın ve geriye dönüşün maksimum olabilmesini sağlayan fonksiyonel iyileşmeyi oluşturmaktadır.

Beyin hasarı kliniklerimizde; hasarı minimalize etmek, iyileşme sürecini hızlandırmak, maksimum fonksiyonel kazanım sağlamak, komplikasyonları önlemek ve inmeli hastalarda rekürrensleri önlemek amacı ile rehabilitasyon programları uyguluyoruz.

Bu rehabilitasyon programlarının temelini; zayıf kasların yeniden eğitilmesi ve fonksiyonelliğinin kazandırılması ve kazanılan fonksiyonelliğin korunmasını amaçlayan terapotik egzersizler oluşturmaktadır. Bu bağlamda kliniğimizde eklem hareket açıklığı, germe-mobilizasyon, kuvvetlendirme, denge-koordinasyon, kardiyovasküler egzersizler; hem klasik yöntem ile yapılmakta, hem de elektroterapi, hidroterapi (su tedavisi), fluidoterapi, iş uğraşı terapisi, teknolojik robotik rehabilitasyon cihazları ve fonksiyonel temelli yöntemler de eklenerek; kişiye özel, hastanın bilişsel, fiziksel, fonksiyonel ve emosyonel kapasitesi ve olası/var olan komplikasyonları göz önüne alınarak oluşturulan programlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Klasik konvansiyonel yöntemlerden olan Brunnstrom, Bobat ve proprioseptif nöromuskuler fasilitasyon teknikleri de yine kişiye özel olarak tedavilere eklenmektedir. Ek olarak; hastanın ihtiyacı durumunda, botulinum toksin ile spastisite tedavisi de kliniğimizde uygulanmaktadır.

Diğer non-travmatik beyin hasarlarından Parkinson Hastalığı ve multisistem atrofisi, Kore ve distoni gibi diğer hareket bozuklukları da beyin hasarı kliniklerimizde rehabilite edilen hastalık gruplarındadır. Bu hastalık grupları; inmeli hastalardan farklı olarak birincil olarak hem uzuv ve gövde hem de yüz, yutma ve konuşma gibi tüm vücuttaki hareketlerde istemsiz olarak yavaşlama, azalma, bozulma veya artma şeklinde görülmektedir. Beyin hasarı kliniklerimiz, nöroloji kliniği ile koordineli ve interdisipliner bir yaklaşım ile, hem medikal hem de rehabilitatif olarak bu hastalıklara sahip kişilerin fonksiyonel kazanımını arttırmaya çalışmakta, hastanın kendine bakım, günlük yaşam aktiviteleri,  denge, koordinasyon ve mobilizasyonunu geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik programlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda; zenginleştirilmiş bir çevrede oluşturulan hedefe yönelik fonksiyonel temelli terapötik egzersizler, asistif elektroterapi ve hidroterapi uygulamaları ile treatmill, denge, alt ve üst ekstremite ergoterapi cihazı ve sanal gerçeklik uygulamalarını içeren yürüme robotu gibi teknolojik robotik rehabilitasyon cihazları  hastanın ihtiyaçlarına özel olarak programlanmaktadır.

Beyin hasarı kliniklerimizde  çalışan eğitim görevlisi ve uzmanlarımız tarafından dünyadaki beyin hasarı ile ilişkili tıbbi gelişmeler ve yenilikler yakından takip edilmekte, gereğinde eğitim ve kurslar ile yeni bilgi ve becerilerin kazanılarak hastanemiz bünyesinde bulunan teknolojik ve gelişmiş cihazlar ile hastalarımıza bu uygulamaların ulaştırılması sağlanmaktadır.

Beyin hasarı klinikleri olarak; hastalarımızın en güncel, en iyi ve en doğru yaklaşımlarla, mükemmel ve mükemmele en yakın kazanımı sağlamayı hedefliyoruz. 


***Yataklı hasta kliniklerimiz; hastanemizin 1. Katında 25’er yataklı 4 klinikte toplam 100 hastaya hizmet vermektedir.

*** Poliklinik hizmetlerimiz; hastanemiz zemin katı B polikliniğinde haftanın 1 günü (Salı) inme dahil tüm beyin hasarlı hastalar için, 2 günü (Salı-Perşembe) Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozukluğu hastalıkları için eğitim görevlilerimiz tarafından verilmektedir.İnme-Beyin Hasarı Polikliniğimizden randevu almak için lütfen poliklinik sekreteryamızı arayınız.
inme beyin hasarı polikliniği.jpeg