ÇOCUK ENFEKSİYON KLİNİĞİ

Klinik Hakkında


ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, çocukluk çağında görülen toplumdan ve/veya hastanede kazanılmış enfeksiyon hastalıklarının tanısını, ayırıcı tanısını doğru yapmayı, tedavi etmeyi ve önlemeyi hedefleyen bir bilim dalıdır. Çocuklarda sık görülen solunum yolu enfeksiyonları, akciğer enfeksiyonları gibi enfeksiyonların yanı sıra daha nadir görülen ancak hayatı tehdit edebilen ciddi enfeksiyonlar, hayvanlardan insanlara bulaşabilen enfeksiyonlar, bulaşıcı hastalıklar, çocukluk çağının döküntülü hastalıkların tanı ve tedavisini üstlenir. Ayrıca toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli yaklaşımların belirlenmesinde görev alır.

 

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 

Çocuklarda sık görülen solunum yolu enfeksiyonları, akciğer enfeksiyonları gibi enfeksiyonların yanı sıra daha nadir görülen ancak hayatı tehdit edebilen ciddi enfeksiyonlar (menenjit, ensefalit, sepsis), hayvanlardan insanlara bulaşabilen enfeksiyonlar, bulaşıcı hastalıklar, çocukluk çağının döküntülü hastalıkları, bağışıklığı baskılanmış hastaların özellikli enfeksiyonları, hastane kaynaklı oluşan enfeksiyonlar, cerrahi sonrası gelişen enfeksiyonlar, anne karnında kazanılan enfeksiyonlar gibi hastalıklar yer alır.

Klinik Hangi Hastalıklara Bakar:

Üst solunum yolu enfeksiyonları (Akut otitis media ,tonsillofarenjit ve rinosinüzit komplikasyonları, yumuşak doku enfeksiyonları ile kemik eklem enfeksiyonları, hayvan kaynaklı enfeksiyonlar (Brucelloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Tularemi Hastalığı, Kist Hidatik Hastalığı), çocukluk çağı ateşli hastalıkları (Nedeni bilinmeyen ateş, Kawasaki Hastalığı ve MIS-C), hastane enfeksiyonlarını tanısı ve önleme (Cerrahi girişim sonrası enfeksiyonları, hastane kaynaklı pnömoni, pnömoni komplikasyonları (plevral sıvı ve akciğer apsesi), menenjit, ensefalit, tüberküloz, döküntülü hastalıklar (El ayak ağız hastalığı, kızamık, su çiçeği) aşı ile önlenebilen hastalıklar, anne karnında anneden bebeğe geçen enfeksiyonlar ve HIV tanı ve tedavi yönetimi yapılmaktadır.

Özellikli İşlemler:

Çocuk Enfeksiyon Kliniği ve polikliniğinde ilgili hastalarımızın tanı ve takibi yapılmaktadır.

Bölüme Bağlı Üniteler:

Çocuk Enfeksiyon Kliniği ve polikliniğinde ilgili hastalarımızın tanı ve takibi yapılmaktadır.

Nasıl Muayene Olurum:

182 numaralı telefon numarası aranarak çocuk sağlığı poliklinikleri tarafından muayene için yeşil alan açıldıktan sonra MHRS randevusu alınabilmektedir.

Prosedürler:

Poliklinik muayenesi öncesi, MHRS randevusu alan hastalarda dahil bankolardan kayıt yaptırılması gerekmektedir. Ardından muayene olacağı polikliniğe gelerek muayene işlemi yapılacaktır.

 

Adres ve Dahili Numara:

Çocuk Hastanesi (T4 Kule) -1. Kat Çocuk Enfeksiyon Polikliniği

 

08 Şubat 2024