JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

Jinekolojik-Onkoloji Kliniği

Jinekolojik onkoloji kliniğimizde deneyimli öğretim üyelerimiz, uzmanlarımız, asistanlarımız ve sağlık personelimiz ile hastalarımızın güvenle tanısı tedavisi ve takibi yapılmaktadır.

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Kliniğimizde kadın genital sisteminde [yumurtalık, rahim, rahima ağzı, vajina, vulva (kadın dış genitali) ve karın zarı veya gestasyonel hastalıklar gibi…] meydana gelebilecek her türlü preinvaziv (kanser öncülü), invaziv (kanser), benign (iyi huylu) veya STD (cinsel yolla bulaşıcı) hastalıkların taraması, tanısı, tedavisi veya takibi yapılmaktadır.  

Kliniğimizde Ameliyat kararı nasıl verilmektedir?

            Kliniğimizin şu anda 3 aktif poliklinik bulunmaktadır. Jinekolojik onkoloji cerrahisi bilim dalında, hastalarımızın detaylı (laboratuvar, MR, CT, PET-CT, pap smear, pipelle smear, usg) tarama ve değerlendirmeleri öğretim üyelerimiz ve uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Hastaların daha detaylı incelenmesi gereken durumlar için 2 ayrı müdahale odası bulunmakta olup kolposkopi, vulvoskopi, vajinoskopi, vulvar biyopsi, vajinal biyopsi, koterizasyon işlemleri yapılmaktadır. Müdahale odasında ayrıca gerekli durumlarda (Probe küretaj) (rahimden parça alınması), SİS (salin infüzyon sonografi: rahim içi sulu kamera) işlemleri yapılmaktadır. Müdahale odası veya polikliniklerde yapılan işlemler sonrası alınan materyaller detaylı bir şekilde kaydedilip patoloji birimine de bilgi verilerek gönderilmektedir. Alınan anamnez, muayene, yapılan işlemler veya müdahaleler sonrası bütün bilgiler sisteme de detaylı bir şekilde kaydedilmektedir. Bu detaylı inceleme, hastanın hikayesi, muayenesi ve diğer tüm sonuçları alanında uzman doktorlar tarafından değerlendirilip uygun takip ve tedavi şekline karar verilmektedir. Hastaya detaylı bir şekilde bilgilendirme yapılmakta ve soruları cevaplanmaktadır. Medikal tedavi planlanan hastalara tedavileri yapılmaktadır. Takibe alınan hastalara takip planı çizilip uygun zamanlarda kontrole çağırılmaktadır. Ameliyat kararı verilen hastalara ise poliklinik şartlarında tetkikleri yapılıp, ardından anestezi hazırlıkları tamamlanmaktadır. Bütün tetkikleri tamamlanan hastalara, tanılarına ve tedavilerine uygun şekilde ameliyat günü verilmektedir. Ameliyat tarihi hastalarla iletişime geçilerek planlanmaktadır. Ameliyat öncesi ek tedavi veya tetkik planlanan hastalar serviste hazırlanmaktadır. Kemoterapi veya radyoterapi planlanan hastalar ise haftalık jinekolojik onkolojik konseyinde multidisipliner olarak değerlendirildikten sonra ilgili bölümlere yönlendirilir.


Klinik hangi hastalıklara bakar:

            Kliniğimizde kadın genital sisteminde [yumurtalık, rahim, rahima ağzı, vajina, vulva (kadın dış genitali)) ve karın zarı veya gestasyonel hastalıklar gibi…] meydana gelebilecek her türlü preinvaziv (kanser öncülü), invaziv (kanser), benign (iyi huylu) veya STD (cinsel yolla bulaşıcı) hastalıkların taraması, tanısı, tedavisi veya takibi yapılmaktadır.

Özellikli İşlemler:

            Kolposkopi, Kalıtsal yumurtalık kanserlerinde risk azaltıcı cerrahi, Kadın kanserlerinin nüks tanı ve tedavisi , Laparoskopik kanser ameliyatları (Kapalı sistem), Robotik Cerahi, Hyperthermic (or Heated) Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC), Sitoredüktif Cerrahi,  V-notes (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) ve  Konizasyon gibi özellikli hizmetlerimiz ile hastalarımıza hizmet verekteyiz.

 Bölüme Bağlı Üniteler:
             
Medikal Onkoloji (Kemoterapi Birimi), Radyasyon Onkolojisi (Işın Tedavi Birimi), Radyoloji ve Patoloji gibi üniteler birimimizle birlikte çalışmaktadır.

Nasıl Muayene Olurum:

            Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi polikliniği tıpta ileri uzmanlık gerektiren poliklinik olup, doğrudan randevu verilmemektedir. Öncelikle ilgili ana dal polikliniğinde (Kadın Hastalıkları ve Doğum) muayene olmalısınız. Yapılan muayene ve tetkik işlemleri neticesinde hekimleri tarafından uygun görülen hastalar, "Takip Gerektiren Hasta" ve “Yeşil Alan” olarak sisteme kaydedildiklerinde ileri uzmanlık polikliniklerine MHRS üzerinden doğrudan randevularını alabilirler.

Prosedürler:
         
  Poliklinik muayenesi öncesi, MHRS randevusu alan hastalarda dahil bankolardan kayıt yaptırılması gerekmektedir.Daha sona muayene olacağı polikliniğe gelerek muayene işlemi yapılacaktır.

Adres ve Dahili Numara:

Hastanemiz Jinekolojik Onkoloji Kliniği Kadın Doğum kulesinde (T5) yer almaktadır. 10. Katta bulunan servislerimizde (10B ve 10C bloklarında) hastalarımıza yataklı hizmet sunulmaktadır. 10 D bloğunda ise jinekolojik onkolojik hastalarımızın haftalık değerlendirildiği seminer-konsey odalarımız bulunmaktadır.

Hastanemiz Jinekolojik Onkoloji Polikliniğimiz giriş kat(G0)/B kanatta bulunmaktadır.

Dahili Numara: 113672

 

 

02 Şubat 2024