İş akış şeması
10 Kasım 2022

https://www.uak.gov.tr/Documents/is-akis-semalari/docentlik-13042021.pdf

Doçentlik başvuru dosyasında kullanılmak üzere;

1-Hastanemizde lisans üstü dersi anlatıldığına dair belge verilmesi için başvuranın resmi dilekçesi

2-Anılan eğitim dönemine ait klinik eğitim sorumlusu onaylı eğitim programı

Not: Eğitim programı Akademik Eğitim Döneminde EPK Birimine verilen program ile aynı olması zorunludur.