ÇOCUK NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

ÇOCUK NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Kliniğimiz bir çocuk nöroloji profesörü, 3 çocuk nöroloji doçenti, 5 çocuk nöroloji uzmanı ile ülkemizin tüm bölgelerinden gelen hastalara hizmet vermektedir. Çocuk nöroloji uzmanlık eğitimi verilen kliniğimizde bilimsel araştırmalar yapılmakta ve güncel gelişmeler yakından takip edilmektedir.

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:


Kliniğimizde 0-18 yaş arasındaki hastalarda nörogelişimsel bozukluklar, baş ağrısı, epilepsi, multiple skleroz, uyku bozuklukları, hareket bozuklukları, ataksi, nörokutanöz hastalıklar, nöromüsküler hastalıklar, serebral palsi, nörovasküler, nörometabolik ve nörodejeneratif hastalıkların tanı ve tedavisi multidisipliner şekilde yapılmaktadır. 


Özellikli İşlemler:

Kliniğimiz Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirmiş Nusinersen Uygulama Merkezleri’nden biri olup SMA’lı çocuklarımıza intratekal nusinersen tedavisi başarıyla yapılmaktadır. Bunun yanında SMA’ya eşlik eden komorbid durumların takibi kliniğimiz öncülüğünde multidisipliner olarak yapılmaktadır. Nöromüsküler Hastalık Merkezi’nde çocukluk çağında görülen tüm kas, sinir ve kavşak hastalıkları takip edilmekte, başta Duchenne muskular distrofi olmak üzere tüm konjenital muskular distrofiler, konjenital miyopati ve SMA gibi nöromüsküler hastalıkların takibi ve hastaya özel rehabilitasyon programları yapılmaktadır. 


Bölüme Bağlı Üniteler:

EEG (elektroensefalografi) ve VEP-BAEP (görsel ve işitsel uyarılmış potansiyeller) tetkikleri kliniğimizde yapılmaktadır.


Nasıl Muayene Olurum:

Çocuk Nöroloji Kliniği’nde hastalar ilk defa bölüme başvuracaklarsa öncesinde çocuk doktoru tarafından ayrıntılı olarak değerlendirme sonrası gerekli görülürse yeşil alan açıldıktan sonra MHRS üzerinden randevu alarak muayene olurlar.


Prosedürler:

Poliklinik muayenesi öncesi tüm hastalar (MHRS randevusu olanlar dahil) bölüm sekreterliğinde kayıt yaptırmalıdır.


Adres ve Dahili Numara:

Etlik Şehir Hastanesi T4 Çocuk Kulesi -1. Kat Çocuk Nöroloji Poliklinikleri

13 Şubat 2024