ÇOCUK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

ÇOCUK KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

Kliniğimizde akademik kadromuz ve uzman hekimlerimiz tarafından yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar çocuk hastalara ve anne karnındaki bebeklere poliklinik ve yatan hasta hizmetleri verilmektedir.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:


Doğumsal veya kazanılmış tüm yapısal kalp hastalıkları ve ritim bozuklukları, çocukluk dönemindeki diğer sistemik hastalıkların kalp tutulumları kliniğimizde tetkik ve tedavi edilmektedir. Damardan girilerek yapılan kateterizasyon ve anjiografi gibi tanısal yöntemler ve girişimsel tedavi yöntemleri (ASD kapatılması, VSD kapatılması, PDA kapatılması, balon anjioplasti, balon valvuloplasti, stent yerleştirilmesi, vb) uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi gereken hastalar, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi bölümü ile ortak konseylerde değerlendirilerek ameliyat için yönlendirilmektedir. Ritim bozukluğu olan hastalarda ilaç tedavilerinin yanı sıra girişimsel olarak elektrofizyolojik çalışmalar ve ablasyon tedavileri de gerekli durumlarda uygulanmaktadır. Kalp pili gereksinimi olan hastalarda pil yerleştirilmesi ve pil tedavisi takipleri yapılmaktadır. Anne karnındaki bebeklerde tespit edilen kalp hastalıkları Perinatoloji bölümüyle birlikte değerlendirilmektedir ve tedaviler açısından aileler yönlendirilmektedir.


Klinik Hangi Hastalıklara Bakar:

Doğumsal veya kazanılmış yapısal kalp hastalıkları, ritim bozuklukları, çocukluk dönemindeki sistemik hastalıkların kalp tutulumları kliniğimizde takip ve tedavi edilmektedir.

Özellikli İşlemler:

Girişimsel yöntemler ile kateterizasyon ve anjiografi, ASD kapatılması, VSD kapatılması, PDA kapatılması, balon anjioplasti, balon valvuloplasti, stent yerleştirilmesi, elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon, kalp pili yerleştirilmesi; fetal ekokardiyografi gibi özellikli ve deneyim gerektiren işlemler kliniğimizde uygulanmaktadır.

Bölüme Bağlı Üniteler:

Çocuk Kardiyoloji Polikliniği, Çocuk Aritmi Polikliniği, Kateterizasyon Ünitesi, yataklı hasta servisi, Ekokardiyografi odaları, EKG odası, Holter Monitorizasyonu odası, Efor Testi odası, Tilt Testi odası, Fetal Ekokardiyografi odası

Nasıl Muayene Olurum:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı hekimler tarafından uygun görülen hastalar, Çocuk Kardiyoloji yeşil listesine kaydedilir. Yeşil liste kaydı yapılan hastalar 180 gün içinde Çocuk Kardiyoloji polikliniğimizden Alo 182, mobil uygulama ya da internet sayfası aracılığı ile MHRS randevusu alarak muayene alabilirler. Çocuk Aritmi polikliniğinde yalnızca takipteki ritim bozukluğu hastaları izlenmektedir.

Prosedürler:

Poliklinik muayenesi için randevu saatinden önce bankolardan kayıt yaptırılması gerekmektedir. Muayene sonrasında istenen tetkikler için (EKG, ekokardiyografi, Holter monitorizasyonu, efor testi, vb) hastalar ilgili odalara yönlendirilir.

Adres ve Dahili Numara:

Etlik Şehir Hastanesi T4 Çocuk Kule, zemin kat A kanat

13 Şubat 2024