ÇOCUK ERGEN PSİKİYATRİ KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

ÇOCUK ve ERGEN PSİKİYATRİ KLİNİĞİ

Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği akademik ve tecrübeli kadrosuyla çocuk ve adolesan ruh sağlığı ve hastalıklarını ilgilendiren sık veya nadir görülen tüm durumların ileri düzey teşhis ve tedavisine imkân sunmaktadır. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği olarak misyonumuz, ruhsal bozukluklardan etkilenen çocuk, genç ve ailelerinin hayatlarını iyileştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirirken, en yüksek kalitede şefkatli, özelleşmiş ve etkin klinik tedaviyi sağlamak, psikopatolojiyi araştıran modern çalışmalar yaparak bulguları önlem ve kür sağlamak için kullanmak, ruh sağlığı alanında gelecek neslin liderlerini yetiştirmek, güncel politikalar üretmek ve damgalanmayı azaltmak için topluma yönelik eğitimler vermek temel belirteçlerimizdir.

 

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:


Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniğimizde, tipik gelişim gösteren çocuk ve gençlerin gelişimsel takipleri ve ruh sağlığında koruyucu hizmetlere yönelik takip ve uygulamalarla birlikte; otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, anlıksal (entelektüel) yetersizlik, iletişimsel bozukluklar (gelişimsel dil bozukluğu, artikülasyon bozukluğu, vb.), devinimsel (motor) bozukluklar (tik bozukluğu, vb.) gibi birçok nörogelişimsel bozukluklara yönelik ileri teşhis ve tedavi programları uygulanmaktadır. Bununla birlikte şizofreni spektrumu ve diğer psikotik bozukluklar, bipolar ve ilişkili bozukluklar, depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları, obsesif-kompulsif ve ilişkili bozukluklar, travma ve strese bağlı bozukluklar, disosiyatif bozukluklar, psikosomatik ve ilişkili bozukluklar, beslenme ve yeme bozuklukları, eliminasyon (dışa-atım) bozuklukları, uyku-uyanma bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimlik disforisi, yıkıcı, dürtü kontrol ve davranış bozuklukları, nörobilişsel (nörokognitif) bozukluklar, kişilik bozuklukları, parafilik bozukluklar ve diğer birçok ruhsal bozukluğa yönelik takip ve tedavi programları uygulanmaktadır.


Özellikli İşlemler:

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğimizde koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, ruhsal bozukların ileri düzey teşhis, takip ve tedavisi, psikometrik değerlendirme ve bireysel psikoterapiler kapsamında psikolog hizmetleri, dil-konuşma değerlendirmesi ve terapi hizmetleri, ÇÖZGEM ileri düzey teşhis ve rehabilitasyon hizmetleri, ÇÖZGER / Sağlık Kurulu hizmetleri, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, adli psikiyatri, çocuğa ve ergene ilişkin ruh sağlığı politikalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar hali hazırda yürütülmektedir.


Bölüme Bağlı Üniteler:

 Çocuk Hastanesi bünyesinde yer alan 9 adet MHRS polikliniği, 1 adet adli poliklinik, 6 adet psikolog ve 1 adet dil-konuşma terapisi uygulama alanı, Sağlık Kurulu hizmetlerini yürütmeye yönelik ÇÖZGER polikliniği ile gelişimsel ve psikiyatrik değerlendirme, takip ve tedavi (psikofarmakolojik tedaviler, bireysel psikoterapiler, aile-temelli teröpatik uygulamalar, adli psikiyatri, toplum ruh sağlığına yönelik koruyucu hizmetler ve sağlık kurulu hizmeti) hizmetleri sunmaktadır.

 

Çocuk Hastanesi bünyesinde yer alan Çok Disiplinli Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) ile 0-6 yaş arası otizm spektrum bozuklukları başta olmak üzere özel gereksinimi olan çocuklarımıza ileri düzey teşhis, bireysel hizmet danışmanlığı kapsamında yapılandırılmış takip, bilimsel kanıta dayalı standardize terapi programları ve aile-temelli tedavi yaklaşımlarıyla hizmet vermektedir. ÇÖZGEM uygulamaları kapsamında; altın-standart yapılandırılmış otizm tanı sistemleri (ADOS-2 ve ADI-R), ileri düzey psikometrik değerlendirme, çok boyutlu fiziksel ve ruhsal gelişim değerlendirmeleri, duyusal profil değerlendirmesi gibi teşhise yönelik ve Uygulamalı Davranış Analizi, oyun terapisi, etkileşim rehberliği, Triple-P gibi aile temelli tedavi yaklaşımları, psikoeğitim, ergoterapi, dil-konuşma terapisi, spor uygulamaları, sosyal hizmet uygulamaları ve konsültasyon-liyezon psikiyatrisi gibi çok boyutlu multidisipliner yaklaşımlar sergilenmektedir.


Nasıl Muayene Olurum:

 

İnternet veya 182 numaralı randevu hattı üzerinden MHRS randevusu alınarak Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğimize MHRS poliklinikleri ve ÇÖZGER polikliniği şeklinde randevu alınabilmektedir.


Prosedürler:

182 numaralı randevu hattı veya internet üzerinden MHRS randevusu almış olan çocuk ve gençlerin mutlaka yasal vasisi olan ebeveyni refakatinde (yasal olarak aksi uygun değildir) Çocuk Hastanesi, zemin kat, A5 girişinde yer alan poliklinik sekretaryasından giriş yaptırmaları gerekmektedir. Randevudan 15 dakika önce alanda olunması, muayene öncesi boy ve kilo ölçümü yapılmış olması önerilmektedir.


Adres ve Dahili Numara:

Etlik Şehir Hastanesi T4 Çocuk Kule Zemin kat, A5 girişi

09 Şubat 2024