ÇOCUK NEFROLOJİ KİNİĞİ

Klinik Hakkında

ÇOCUK NEFROLOJİ

Sağlık Bakanlığı Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi bünyesinde kurulmuş olan Çocuk Nefroloji Kliniği, konusunda uzmanlaşmış doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan bir ekip tarafından yürütülmektedir.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Çocuk nefrolojinin ilgi alanı çocuk böbrek ve üriner sistem hastalıklarıdır. Çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonları, üriner sistemin yapısal anomalileri, böbrek taşları, akut ve kronik böbrek yetmezlikleri, renal parankim hastalıkları (glomerülonefritler), doğuştan-kalıtsal böbrek hastalıkları (polikistik böbrek hastalığı, alport sendromu vb.) nefrotik sendrom, hipertansiyon, renal tübüler hastalıklar, böbreğin kistik hastalıkları, idrar bozuklukları (idrarda kan veya protein bulunması), böbrek damar hastalıkları (renal arter stenozu, renal ven trombozu) nefrolojinin ilgilendiği başlıklardan birkaçıdır. Ayrıca, sistemik lupus eritematozus, Henoch-Schonlein pururası gibi bazı romatizmal hastalıkların böbrek tutulumları da, ilgi alanımıza girmektedir.

Kliniğimizde ayrıca kronik böbrek yetmezliği olan hastalar böbrek nakline hazırlanmakta, nakil sırasında ve sonrasında izlemleri yapılmaktadır. Böbrek yetmezliği olan çocuklar için her türlü diyaliz işlemi (periton diyalizi, hemodiyaliz, CVVH/CVVHD gibi) en yeni teknolojik destek ile donatılmış, çocuklara özel diyaliz ünitemizde, servislerde ve yoğun bakımlarda hasta başında gerçekleştirilebilmektedir.

Bölüme Bağlı Üniteler:

Kliniğimizin yataklı hasta bölümü çocuk kulesi (T4) 6.kat B blokta tek kişilik ya da çift kişilik odalardan oluşan, toplam 22 yatak ile hizmet sunmaktadır. Ayaktan hastalar için ise yine aynı binanın -1. katında toplam 5 adet poliklinikten oluşan bir birim mevcuttur. Kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar için genel hastane zemin katta 10 yataklı hemodiyaliz ünitemiz bulunmaktadır.

 Nefroloji Kliniğinde Yapılan Özellikli İşlemler:

Böbrek hastalıklarının tanısının koyulmasında ihtiyacımız olan tüm laboratuvar donanımı hastanemizde mevcut olup, 24 saatlik kan basıncı izlemi, genetik çalışmalar, sintigrafi gibi ileri görüntüleme yöntemleri ve ultrason eşliğinde böbrek biyopsisi başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Hemodiyaliz Ünitesi’nde ayaktan ve yatan hastalara hemodiyaliz hizmeti verilmektedir. Periton diyalizi eğitimi ve uygulaması sertifikalı hemşire ve teknisyenlerin desteği ile yapılmaktadır.

Nasıl Muayene olurum?

İnternet üzerinden veya 182 numaralı telefon numarası aranarak MHRS randevusu alınabilmektedir. Kliniğimize 18 yaş ve altı hastaların kabulü yapılmaktadır. Acil bir durum olduğunda bu randevuyu beklemeden başvurulabilir. Diğer bölümlerden konsültasyon için gönderilen hastalar muayene saatleri içerisinde başvurduğu takdirde aynı gün içerisinde muayene olabilmektedir. Çocuk Nefroloji Bölümü pediatri bölümünün bir yandalı olduğundan hastaların randevu sistemi ile başvurabilmesi için yeşil listeye eklenmiş olması gerekmektedir.


Prosedürler:

Böbrek biyopsisi, periton katateri-hemodiyaliz katateri takılması gibi girişimsel işlemler ve böbrek nakli için hastalar öncesinde bilgilendirilir. Girişimsel işlemler öncesi işlem hakkında ayrıntılı bilgi içeren Bilgilendirilmiş Onam Formu hastaya verilerek onamları alınır.

Adres ve Dahili Numara: 

 Etlik Şehir Hastanesi T4 Çocuk Kulesi -1. Kat A ve C Kanat

 

 

 

 

 

 

13 Şubat 2024