RADYOLOJİ KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

Radyoloji Kliniği
   
Hastanemiz sunduğu modern tıbbi hizmetlerle öne çıkan, hasta odaklı bir sağlık kuruluşudur. Radyoloji Bölümü, çağdaş görüntüleme teknolojileri ve girişimsel radyoloji alanındaki uzman kadrosu ile hastalarına güvenli ve etkili sağlık hizmeti sunmaktadır.

   Hastanemizin 7 kuleden oluşan geniş yapısı içinde, her kuleye özel radyoloji birimleri bulunmaktadır. Bu birimler, hastaların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermek amacıyla tasarlanmıştır.

Girişimsel Radyoloji, Hastanemiz Radyoloji Bölümü'nde tanı ve tedavide çağdaş ve etkili bir yaklaşım sunan önemli bir hizmettir.

Tanısal Görüntüleme Yöntemleri:

   Radyoloji Bölümümüz, geniş bir tanısal görüntüleme yelpazesi sunarak hastaların sağlık sorunlarını en ince detayına kadar analiz etmeyi hedefler.

Bu kapsamda kullanılan temel teknikler şunlardır:

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR = MRG): Detaylı Bakış ve Teknolojik Üstünlük

   Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), tıbbi tanı ve inceleme süreçlerinde kullanılan, vücut içerisindeki dokuların detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlayan görüntüleme tekniğidir. Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Bölümü, bu teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak hastalarına modern sağlık hizmeti sunmaktadır.

MR Tekniğinin Temeli: MR, çok güçlü bir manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanarak vücuttaki hidrojen atomlarının titreşimini sağlar. Bu titreşimler, vücut kesitlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini mümkün kılar.

Hazırlık ve Güvenlik Önlemleri: MR çekimine girmeden önce, hastaların üzerindeki tüm çıkabilen metaller (kemer, saç tokası, takılar, bozuk para, anahtar vb.) dışarıda bırakılır. Mıknatıs alanı, manyetik kartları bozarak kullanılamaz hale getirir, bu nedenle kredi kartları, CD'ler, teyp bantları gibi manyetik kartlar da çıkartılmalıdır.

   Genellikle, MR çekimi için özel bir hazırlık gerekmez. Hasta, genelde bir uyarı yapılmadıkça yemeklerini yiyip ilaçlarını alarak gelir. Ancak, MR çekimi için tıbbi geçmişle ilgili bir form doldurulmalıdır.

Güvenlik ve Konfor: MR çekimlerinde hasta güvenliği ve konforu büyük önem taşır. Etlik Şehir Hastanesi, MR odasına girmeden önce yapılan kapsamlı hazırlık ve
güvenlik önlemleri ile hastaların rahat ve güvenli bir deneyim yaşamasını sağlamaktadır.

   Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Bölümü, MR teknolojisinin sağlık hizmetlerindeki kritik rolünü benimseyerek, hastalarına en modern ve güvenilir tanısal imkanları sunmaktadır. Güçlü teknik altyapı, uzman kadro ve hasta odaklı hizmet anlayışı ile Hastanemiz, sağlık sorunlarınıza çözüm bulmak ve sağlıklı bir yaşam sunmak için yanınızdadır.

Mamografi: Meme Sağlığını Korumanın Güvencesi

   Mamografi, meme sağlığının değerlendirilmesi ve meme kanserinin erken teşhisi için kullanılan etkili bir görüntüleme yöntemidir. Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Bölümü, mamografi teknolojisini en üst düzeyde kullanarak hastalarına güvenilir, hızlı ve hassas bir tanı imkânı sunmaktadır.

Mamografinin Temel İlkeleri: Mamografi, memelerin X-ışınları kullanılarak görüntülenmesini sağlar. Bu yöntem, meme dokusundaki anormallikleri, kitleleri veya diğer olası sorunları belirlemek amacıyla kullanılır. Meme kanseri tarama ve teşhisinde önemli bir rol oynayan mamografi, özellikle 40 yaş ve üstü kadınlara önerilen düzenli bir tarama yöntemidir.

Mamografi Öncesi Hazırlık: Mamografi için özel bir hazırlık gerekmez. Ancak, mamografi çekimi sırasında kullanılacak cihazlarla uyumsuzluk yaşanmaması için hastaların üzerinde metal içeren takılar, kıyafetler veya diğer aksesuarları çıkarmaları istenir.

Güvenlik ve Konfor: Mamografi cihazları, düşük dozda X-ışını kullanır ve güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Birimi, mamografi çekimlerini yaparken hastaların güvenliğini ve konforunu en üst düzeyde tutar. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemleri ile daha net ve detaylı sonuçlar elde edilir.

Mamografi ve Erken Teşhisin Önemi: Mamografi, meme kanserinin erken evrelerinde tespit edilmesine olanak tanır. Erken teşhis, tedavi başarısını artırır ve hastalığın ilerlemesini önler. Bu nedenle, özellikle 40 yaş ve üstü kadınların düzenli olarak mamografi tarama programlarına katılmaları önemlidir.

Teknolojik Altyapı: Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Bölümü, mamografi çekimlerinde kullanılan son teknoloji ekipmanları bünyesinde bulundurur. Modern mamografi cihazları, dijital görüntüleme özellikleri sayesinde daha hızlı, daha net ve daha detaylı sonuçlar elde edilmesini sağlar.

   Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Bölümü, mamografi teknolojisinin sunduğu avantajları en üst düzeyde kullanarak, hastalarına meme sağlığını koruma ve meme kanserini erken teşhis etme konusunda güvenilir bir hizmet sunmaktadır. Sağlık sorunlarına karşı proaktif bir yaklaşım benimseyerek, hastalarını sağlıklı bir geleceğe taşımak için yanınızda olmaktan gurur duyar.

   *Ayrıca meme radyoloji bölümünde mamografi ve ultrasonografi (USG) eşliğinde biyopsiler de yapılmaktadır.

Röntgen (X Işınlı Grafiler): Detaylı Teşhisin Anahtarı

Röntgen, medikal tanı ve inceleme süreçlerinde yaygın olarak kullanılan, vücut içerisindeki kemik ve yumuşak dokuların görüntülenmesini sağlayan temel bir tıbbi görüntüleme yöntemidir.

Röntgenin Temel İlkeleri: Röntgen, X ışınları kullanılarak vücut içerisindeki anatomik yapının görüntülenmesini sağlar. Bu görüntüler, özellikle kemik ve akciğer hastalıklarının tespiti, kırıkların değerlendirilmesi, organların durumunun gözlemlenmesi gibi pek çok tıbbi durumu değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Röntgen Öncesi Hazırlık: Röntgen çekimleri genellikle özel bir hazırlık gerektirmez. Ancak, çekim yapılacak bölgeye bağlı olarak hasta üzerindeki metal eşyaların çıkartılması istenebilir. Bu, çekim sırasında görüntü kalitesini artırmak ve hasta güvenliğini sağlamak amacıyla yapılır.

Çeşitli Röntgen Çekimleri:

Direkt Grafiler: Hastanemiz merkez ünitesinde, direkt grafiler dijital olarak elde edilmektedir. Bu sayede, çekimlerin hızlı bir şekilde alınması ve dijital ortamda saklanması mümkündür.

Portatif Radyografi: Yatan hastalar için özel olarak tasarlanmış taşınabilir röntgen cihazları ile hastaların konforu gözetilirken, ihtiyaç duyulan bölgelere daha hızlı müdahale edilebilir.

Güvenlik ve Konfor: Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Birimi, röntgen çekimlerini yaparken hasta güvenliğini ve konforunu ön planda tutar. Modern röntgen cihazları, düşük dozda radyasyon kullanarak yüksek kaliteli görüntüler elde etmeyi sağlar, bu da hastaların sağlığı açısından önemli bir avantajdır.

Renkli Doppler Ultrasonografi: Damarların ve Organların Detaylı Haritası

Renkli Doppler Ultrasonografi, vasküler (damar) ve organ incelemelerinde kullanılan, yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı bir görüntüleme tekniğidir. Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Bölümü, renkli Doppler ultrasonografi teknolojisini en üst düzeyde kullanarak hastalarına damar sistemleri ve organların ayrıntılı değerlendirmesini sunmaktadır.

Temel İlkeler: Renkli Doppler Ultrasonografi, ses dalgalarının damarlar ve organlar gibi yapılarla etkileşimini temel alır. Bu yöntem, ses dalgalarının hareket eden yapılardan yansıyarak frekans değişikliğine uğramasını kullanarak damarlardaki kan akımını ve organlardaki hareketleri detaylı bir şekilde görselleştirmeyi sağlar.

Kullanım Alanları:

Renkli Doppler Ultrasonografi, geniş bir yelpazede kullanım alanına sahiptir:

Karotis (Şahdamar) Hastalıkları: Şahdamarın daralması veya tıkanması gibi sorunlar, renkli Doppler ile detaylı bir şekilde incelenebilir.

Bacak ve Kol Damarlarının Hastalıkları: Damar duvarındaki problemler, kan akımındaki değişiklikler bu yöntemle belirlenebilir.

Derin Ven Trombozu: Bacaklardaki derin venlerde oluşan pıhtıların tespiti ve değerlendirilmesi için kullanılır.

Varis ve Venöz Yetmezlik: Venöz sistemdeki sorunları belirlemek amacıyla renkli Doppler görüntüleme etkili bir yöntemdir.

Anevrizmalar (Damar genişlemeleri veya balonlaşmalar) renkli Doppler ile belirlenebilir.

Hazırlık ve Uygulama: Renkli Doppler Ultrasonografi için genellikle özel bir hazırlık gerekmez. Ancak, inceleme yapılacak bölgeye bağlı olarak hasta üzerindeki giyim ve takılar çıkartılabilir. Ultrasonografi sırasında jel kullanılarak ses dalgalarının daha etkili iletilmesi sağlanır.

Güvenlik ve Konfor: Bu görüntüleme yöntemi, radyasyon içermez ve genellikle hastalar tarafından ağrısız ve konforlu bir deneyim olarak değerlendirilir.

Ultrasonografi: Yumuşak Dokuların Detaylı Portresi

   Ultrasonografi, vücut içerisindeki yumuşak dokuların ve organların detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlayan güvenilir ve yaygın olarak kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Bölümü, son teknoloji ultrasonografi ekipmanları ile hastalarına keskin, hızlı ve hassas bir tanı sunmaktadır.

Temel İlkeler: Ultrasonografi, yüksek frekansta ses dalgalarının kullanılması prensibine dayanır. Bu ses dalgaları, vücut içindeki organlardan yansıyarak bilgisayar tarafından detaylı görüntülere dönüştürülür. Bu yöntem, radyasyon içermez ve genellikle ağrısız bir deneyim sunar.

Uygulama Alanları:

Ultrasonografi, geniş bir uygulama alanına sahiptir:

Karın İçi Organlar: Karaciğer, böbrekler, safra kesesi, pankreas, dalak gibi organların detaylı incelemesinde etkilidir.

Gebelik Takibi: Fetüsün büyüme ve gelişimini izlemek, gebelikteki potansiyel sorunları belirlemek amacıyla sıkça kullanılır.

Tiroid ve Meme İncelemeleri: Tiroid bezinin değerlendirilmesi ve meme dokusunun incelenmesinde etkili bir araçtır.

Kalp ve Damar Sistemi: Kalp odalarının ve damarların detaylı bir şekilde görüntülenmesi mümkündür.

Kas ve Eklem İncelemeleri: Yaralanma veya patolojik durumların değerlendirilmesinde kullanılır.

Hazırlık ve Uygulama: Ultrasonografi için genellikle özel bir hazırlık gerekmez. Ancak, inceleme yapılacak bölgeye bağlı olarak hasta üzerindeki giyim ve takılar çıkartılabilir. Ultrason jeli kullanılarak ses dalgalarının daha etkili iletilmesi sağlanır.

Güvenlik ve Konfor: Ultrasonografi, radyasyon içermediği için güvenli bir görüntüleme yöntemidir. Ayrıca, hastalar genellikle bu inceleme sırasında herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissetmezler.

Teknolojik Altyapı: Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Bölümü, ultrasonografi çekimlerinde kullanılan en son teknolojiye sahip ekipmanları bünyesinde bulundurur. Bu sayede, detaylı ve güvenilir sonuçlar elde edilerek doğru tanı konulması sağlanır.

Kemik Dansitometri: Kemik Sağlığınızı Detaylı İnceleyin

   Kemik Dansitometri, kemik yoğunluğunu ölçerek osteoporoz gibi kemik hastalıklarını tanıma ve değerlendirme amacıyla kullanılan güvenilir bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Bölümü, kemik sağlığınızı en üst düzeyde değerlendirmek ve potansiyel riskleri önceden tespit etmek için modern kemik dansitometri teknolojisini kullanmaktadır.

Temel İlkeler: Kemik Dansitometri, X ışınları kullanılarak kemik yoğunluğunun ölçümünü gerçekleştiren bir yöntemdir. Kemik dansitometri cihazları, genellikle bel, kalça veya önkol gibi bölgelerde kemik yoğunluğunu ölçer. Bu ölçümler, kemiklerin dayanıklılığı ve kırılma riski hakkında değerli bilgiler sağlar.

Uygulama Alanları:

   Kemik Dansitometrisi, özellikle aşağıdaki durumları değerlendirmek için kullanılır:

Osteoporoz Tanısı: Kemik yoğunluğundaki azalmayı tespit ederek osteoporoz tanısını koymak.

Kırık Riski Değerlendirmesi: Kemik yoğunluğundaki azalma, kırıklara karşı artan riski belirlemede yardımcı olur.

Tedavi İzlemi: Osteoporoz tedavisi alan hastalarda kemik yoğunluğundaki değişiklikleri takip etmek için.

Hazırlık ve Uygulama: Kemik Dansitometrisi için özel bir hazırlık genellikle gerekmez. Hasta, giysilerini çıkarmadan önce belirli bir bölgeye yerleştirilen bir cihazın içinde kısa bir süre kalır. Bu süre zarfında, düşük dozda X ışınları kullanılarak kemik yoğunluğu ölçülür.

Güvenlik ve Konfor: Kemik Dansitometri, düşük dozda radyasyon içerir ve genellikle ağrısız ve hızlı bir deneyimdir. Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Birimi, hastaların güvenliği ve konforunu ön planda tutarak modern kemik dansitometri ekipmanları kullanmaktadır.

Dijital Subtraksiyon Anjiyografi (DSA): Damar Sistemini Detaylı İnceleme

   Dijital Subtraksiyon Anjiyografi (DSA), damar sisteminin detaylı bir şekilde görüntülenmesi ve incelenmesi için kullanılan ileri düzey bir radyolojik görüntüleme tekniğidir. Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Bölümü, DSA teknolojisi ile hastalarına tanı ve tedavi süreçlerinde keskin, yüksek çözünürlüklü görüntüler sunmaktadır.

Temel İlkeler: DSA, anjiyografi olarak da bilinen bu teknik, özellikle damar sistemine odaklanır. Yüksek hızda çekilen seri röntgen görüntülerinin bilgisayar teknolojisiyle işlenmesini içerir. Bu sayede, kontrast madde kullanılarak damarlar üzerindeki problemler (daralma, tıkanma, anevrizma vb.) detaylı bir şekilde gözlemlenir.

Uygulama Alanları:

DSA, geniş bir uygulama yelpazesi ile kullanılmaktadır:

Nörovasküler İncelemeler: Beyin ve omurilik damarlarının değerlendirilmesi.

Periferik Vasküler İncelemeler: Bacak ve kollardaki damarların incelenmesi.

Girişimsel Radyoloji: Damar içi müdahalelerde kullanılarak tedavi amacı.

Onkolojik İncelemeler: Tümörlerin damar yapısı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi.

Hazırlık ve Uygulama: DSA öncesinde genellikle bir hazırlık süreci gerekmez. İnceleme yapılacak bölgeye bağlı olarak, kontrast madde kullanılabilir.

Girişimsel Radyolojik İşlemler: Kesin ve Etkili Müdahaleler

   Girişimsel Radyolojik İşlemler, radyoloji tekniklerinin kullanıldığı tedavi amaçlı müdahalelerdir. Etlik Şehir Hastanesi Radyoloji Bölümü, uzman kadrosu ve modern
ekipmanları ile hastalarına kesin ve etkili müdahaleler sunmaktadır.

Temel İlkeler: Girişimsel Radyoloji, radyolojik görüntüleme tekniklerini kullanarak tanı ve tedaviye yönelik müdahaleler gerçekleştirir. Bu yöntem, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, minimal invaziv tekniklerle çeşitli radyolojik işlemleri içerir.

Uygulama Alanları:

Girişimsel Radyolojik işlemleri geniş bir yelpazede kullanılmaktadır:

Perkütan Biyopsi: İğne yardımıyla doku örneği alınarak patolojik inceleme için yönlendirilir.

Drenaj İşlemleri: Kist veya apse gibi sıvı birikimlerini boşaltma amaçlı gerçekleştirilir.

Safra Yolu Girişimleri: Safra yollarında oluşan tıkanıklıkların açılması ve stent yerleştirilmesi gibi işlemler.

Üriner Sistem Girişimleri: Nefrostomi, üreteral stent yerleştirilmesi gibi üriner sistem problemlerine müdahaleler.

Embolizasyon İşlemleri: Kan damarlarına malzeme enjekte edilerek kan akışının kontrol edilmesi, tümör tedavisi ve diğer vasküler müdahaleler.

Hazırlık ve Uygulama: Girişimsel Radyolojik İşlemler öncesinde hastalar genellikle detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulurlar. İşlem öncesinde aç ya da tok olma durumu gibi belirli hazırlıklar gerekebilir. İşlem sırasında genellikle lokal anestezi veya sedasyon kullanılır.

Güvenlik ve Konfor: Girişimsel Radyoloji, cerrahi müdahaleye kıyasla genellikle daha düşük risk taşır. İşlemler minimal invaziv olduğu için iyileşme süreçleri kısa olabilir.

 

05 Şubat 2024