ÇOCUK İMMÜNOLOJİ ve ALERJİ KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği hastanemizin hizmete açılması ile birlikte Tıpta Uzmanlık Kurulu onayı ile kurulmuştur. Kliniğimizde çocukluk çağının alerjik hastalıkları ve primer immün yetmezlik hastalarının tanı, tedavi ve izlemi gerçekleştirilmektedir. Yüksek standartta sağlık hizmeti sunumuna uygun olarak tasarlanmış,  gelişmiş teknolojik tanı ve tedavi araçları ile donatılmış olan hastanemize başvuran hastalarımıza poliklinik hizmetlerimiz Çocuk Hastanesi kulesinin B1 katında yer alan bölümde verilmektedir.

Kliniğimizde çocukluk çağı alerjik hastalıkları ve primer immün yetmezlikleri alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerimiz de eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık ve çocuk immünolojisi ve alerjik hastalıkları yandal uzmanlık eğitimleri verilmektedir. Haftalık eğitim saatleri düzenli olarak uygulanarak güncel literatür takip edilmekte ve klinik çalışmalarımız planlanarak literatüre katkı sağlanmaktadır.

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniğinde bağışıklık ve alerji ile ilgili yakınmaları olan hastaların takipleri düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Solunum fonksiyon testleri (reverzibilite, bronş, egzersiz provokasyonu vb. ), alerji testleri (cilt üzerine prik/ yama, cilt içine vs.), besin ve ilaç alerjilerinin kesin tanı ve tedavisinde yeri olan yükleme testleri gerekli görülen her hastaya uygulanmaktadır. Ayrıca tedaviden fayda göreceğini düşündüğümüz besin/polen/arı/ ev tozu akarı alerjisi saptadığımız özellikli hastalarımıza aşı (immünoterapi); ve gerekli klinik tanılı hastalarda biyolojik ajan/immünglobulin tedavisi verilmektedir.

Kliniğimizde Takip Edilen Başlıca Sorunlar;

Uzamış öksürük, hışıltı, astım, saman nezlesi gibi solunumsal

Alerjik/ temasa bağlı egzema, uzamış kurdeşen gibi cilt

Yaşamı tehdit eden önemli bir alerjik acil olan anafilaksi bulguları

Besin/ilaç tüketimi/arı sokması ile ilişkilendirilen cilt ve diğer sistem yakınmalarını içeren reaksiyonlar

Bağışıklık yetmezliğine bağlı olabilecek çok sık hastalanma

İletişim:

Adres: Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Binası -1. Kat, B 3-6 bölümü
Telefon: 0 312 797 00 00 dahili: 110274 -110725

22 Mart 2023