ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğimiz deneyimli uzman ve eğitim görevlisi kadrosuyla yenidoğan dönemi sonrası 29. günden itibaren 18 yaşın sonuna kadar tüm bebek, çocuk ve ergen hastalara poliklinik ve yataklı servislerde hizmet sunmaktadır.

 

Klinik Hangi Hastalıklara Bakar?

 

Yenidoğan dönemi sonrası 29. günden itibaren 18 yaşın sonuna kadar olan tüm yaş grubundaki bebek, çocuk ve ergenlerin travma dışındaki tüm ani gelişen ve süreğenleşen şikayetlerine yönelik (ateş, emmeme, kusma-ishal, boğaz/kulak ağrısı, öksürük, karın ağrısı, baş ağrısı, eklem ağrısı, döküntü gibi) muayene, tetkik, takip ve tedavileri kanıta dayalı ve rehberlere uygun olarak yapılmaktadır. Çocukluk yaş grubunda en sık enfeksiyon hastalıkları görülmektedir. En sık görülen enfeksiyon hastalıkları üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, mide/bağırsak sistemi enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu tabloların erken tanısı ve doğru tedavisi hayat kurtarıcıdır. Kliniğimizde bu tarz enfeksiyon hastalıkları ile gelen hastalıkların tanısı ve tedavisi yapılmaktadır. Sık enfeksiyon geçiren çocukların altta yatan kolaylaştırıcı bir hastalığı olup olmadığının araştırılması ve enfeksiyon hastalıklarının azaltılmasına yönelik beslenme ve çocuk bakımı önerilerinde bulunulmaktadır. Gerekli durumlarda çocuk yan dal klinikleri ve diğer ana branş kliniklerinden danışmanlık alınmaktadır. Yatışı gereken hastalar yataklı çocuk servislerine alınarak tanı, izlem ve tedavi süreçleri sağlanmaktadır.

Sosyal Pediatri polikliniklerinde çocuk sağlığı izlemleri, yaşa göre tarama testleri, emzirme/beslenme problemleri, büyüme ve gelişimin izlenmesi, aşılarının planlanması, özel durumu olan hastaların aşı takvimini oluşturulması, çocuk bakımı konusunda danışmanlıklar verilmektedir. İlk kontrolleri yenidoğan polikliniğinde yapılan bebeklerin kontrolleri polikliniklerimizde devam ettirilmektedir. 1-6 ay arası aylık, 7-24. ay arası 3 ayda bir, 25-36 ay arası 6 ayda bir, 3 yaştan sonra yılda bir kontrol muayeneleri yapılmaktadır. Bu muayenelerde bebek, çocukların yaşa özgü fiziksel, gelişimsel, sosyal ve psikolojik durumları değerlendirilmektedir.

 

Bölüme Bağlı Ünitelerimiz

 

Poliklinik bölümümüzde 17 adet Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, 3 adet Sosyal Pediatri Polikliniği, 1 adet Emzirme Danışmanlığı ve Relaktasyon Polikliniği ve 1 adet Aşı Odası ile hizmet verilmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları poliklinik alanında hastaların yaşamsal bulgularının (ateş, kalp ve solunum hızı, oksijen satürasyon düzeyi, tansiyon) değerlendirildiği triaj alanı, 3 yaşa kadar çocukların boy ve ağırlık ölçülerinin alındığı tartı odası, elektrokardiyografi odası bulunmaktadır.

Günübirlik tedavi alanında poliklinik muayenesi yapılan hastaların ilaç uygulamaları, damardan sıvı destek tedavileri, oksijen desteği, maske ile ilaç uygulamaları yapılmakta, bu süreçte hastaların kısa süreli izlemleri sağlanmaktadır.

Bölümümüze ait Genel Pediatri hastalarının yatırılarak tanı ve tedavilerinin yapıldığı her biri 20 yataklı 5 servis (2 bebek servisi, 2 büyük çocuk servisi, 1 karma servis) bulunmaktadır. Ayrıca palyatif bakım gerektiren hastaların izlendiği 20 yataklı palyatif servisi bulunmaktadır.

 

 Nasıl Muayene Olurum?

 

Kliniğimizde Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 182 numaralı telefon aranarak veya internet üzerinden MHRS uygulaması kullanılarak; aktif şikayeti olan hastalar “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinikleri”nden, rutin çocuk sağlığı izlemleri için “Sosyal Pediatri Poliklinikler”inden randevu alarak muayene olabilir. Polikliniklerimiz haftanın beş iş günü(Pazartesi-Cuma günleri arasında) saat 08:10-12:00 ve 13:30-16:30 (12:00-13:30 arası öğle yemeği/eğitim saati) arasında hizmet vermektedir.

 Adres ve Dahili Numara:


Etlik Şehir Hastanesi T4 Çocuk Kulesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği

Giriş kat B Kanat

Yataklı servisler hastanenin 5. 7. ve 8. katında bulunmaktadır.

 

13 Şubat 2024