ENDOKRİNOLOJİ

Klinik Hakkında

 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’miz alanında tecrübeli hekimleri ve güçlü akademik kadrosuyla sık ve nadir görülen tüm endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarının ileri düzeyde teşhis ve tedavisine yataklı servis ve ayaktan poliklinik hizmetleri ile imkan sağlamaktadır.

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 Kliniğimizde erişkin hastaların diabetes mellitus, tiroid fonksiyon bozuklukları, tiroid nodülleri ve tiroid kanserlerini içeren tiroid hastalıkları, kalsiyum metabolizması bozuklukları ve paratiroid bez hastalıkları, hipofiz ve hipotalamus hastalıkları, gonad ve böbrek üstü bezi hastalıkları, obezite, insülin direnci, metabolik sendrom, sekonder hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, hirsutizm ve osteoporoz hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemleri yapılmaktadır.


Klinik hangi hastalıklara bakar:

Erişkin hastaların;

* Tip 1 ve tip 2 diabetes mellitus, gebelik diyabetini içeren glukoz metabolizması bozuklukları

* Tiroid bezinin yetersiz ve fazla çalışmasına yol açan fonksiyon bozuklukları, tiroid nodülleri ve tiroid kanserlerini içeren tüm tiroid hastalıkları

* Kalsiyum metabolizması bozuklukları (Düşük ve yüksek kalsiyum düzeylerine yol açan endokrin hastalıklar) ve paratiroid bez hastalıkları

* Hipofiz hormonlarının yetersizlikleri ve aşırı salgılanması ile giden tüm endokrin hastalıklar (Akromegali, prolaktinoma, Cushing hastalığı, diabetes insipitus ve benzerleri)

*Gonad (Testis ve overin hormonal bozukluğu hastalıkları) hastalıkları

* Böbrek üstü bezi hastalıkları (Adrenal yetmezlik, feokromositoma, aldosteron yüksekliği gibi sekonder hipertansiyona neden olan böbrek üstü bezi hastalıkları)

* Obezite (şişmanlık), insülin direnci ve metabolik sendrom

* Hipertansiyon (Esansiyel hipertansiyon ve endokrin hastalıklara bağlı gelişen hipertansiyonun ayırıcı tanısı ve takibi)

* Lipid metabolizması hastalıkları (Kolesterol ve trigliserid yüksekliği)

* Polikistik over sendromu ve hirsutizm

* Kemik metabolizması hastalıkları (Osteoporoz, osteogenesis imperfekta, Paget’s hastalığı ve benzeri)

* Nadir metabolizma hastalıkları (Fabry, Gaucher ve benzeri)

Özellikli İşlemler:

Yukarıda bahsedilen endokrinolojik hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemleri endokrinoloji polikliniklerinden yapılmakta olup bu hasta gruplarından özel takip ve izlem gerektiren hipofiz, adrenal ve gonadal hastalarının takibine endokrinoloji hekimlerinin yönlendirmesi sonrası özellikli hastalıklar polikliniğinden” devam edilmektedir.

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları hekimleri tarafından istenilen tüm endokrin dinamik testler eğitimli hemşirelerimizin hizmet verdiği dinamik test odasında uygulanmaktadır.

Diyabet hastaları endokrinoloji polikliniklerimizin haricinde ayrıca diyabet polikliniğimizde de muayene olabilmektedir. Ayaktan ve yatan diyabet hastalarının diyabet eğitimleri diyabet eğitim odasında alanında eğitimli diyabet eğitim hemşireleri tarafından birebir verilmekte, insülin uygulamaları ve genel diyet önerileri anlatılmaktadır. Ayrıca diyabet okulu ile hastaların daha ileri eğitimine imkan tanıyan toplu eğitim programları düzenlenmektedir.

Hizmet veren 4 adet ultrasonografi ve biyopsi odamızda; tiroid ve paratiroid ultrasonografi/doppler ultrasonografi/elastosonografi ve ince iğne aspirasyonu işlemleri (tiroid nodülleri, lenf nodlarına ve paratiroid lezyonlarına yönelik aspirasyon biyopsisi ve wash-out uygulamaları) ile tiroid nodüllerine yönelik alkol ablasyon işlemleri de alanında yetkin endokrinoloji uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Multidisipliner yaklaşım gerektiren hastalıkların cerrahi ve medikal takip ve tedavi planları endokrinoloji, patoloji, nükleer tıp, kulak burun boğaz ve genel cerrahi kliniklerinin rutin katılımı ve gereğinde üroloji, beyin cerrahi, göğüs cerrahisi, radyoloji ve onkoloji kliniklerinin davet edilmesi ile haftalık olarak yapılan Endokrinoloji-Cerrahi-Patoloji-Nükleer Tıp Konsey” toplantılarında kararlaştırılmaktadır.

Kliniğimiz ayrıca “diyabetik ayak konseyi” ve obezite hastalarının tedavi ve takibinin planlandığı “obezite konseylerine” de eğitim görevlisi düzeyinde katkı sağlamaktadır.

Bölüme Bağlı Üniteler:

Genel Hastane zemin kat B kanadında11 poliklinik muayane odası, diyabet ve özellikli hastalıklar polikliniği, 4 tiroid ultrasonografi görüntüleme ve tiroid biyopsi odası, 2 diyabet eğitim odası, 2 diyet polikliniği, 1 ayaktan dinamik testler odası ve 1 diyabet okulu eğitim odası ile hizmet vermektedir.

Nasıl Muayene Olurum:

İnternet üzerinden veya 182 numaralı telefon aranarak MHRS randevusu oluşturarak muayene olunabilir.

Prosedürler:

Poliklinik muayenesi öncesi MHRS randevusu alan hastalar da dahil olmak üzere bankolardan kayıt oluşturulması gerekmektedir. Kayıt oluşturan hastaların muayene işlemleri randevu saatlerine göre ilgili poliklinik odasında yapılacaktır.


Adres:

Genel Hastane Zemin Kat, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Birimi

08 Şubat 2024